Co z przetargiem na przebudowę ul. Jana Pawła II? W czwartek będzie rozprawa KIO

0
remont ulicy
fot. Maciej Stępień / Radio Opole

Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła na czwartek (27. maja) termin posiedzenia w sprawie odwołania wniesionego przez opolską firmę na rozstrzygnięcie przetargu w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II. Miasto już dwukrotnie wybrało do tego zadania firmę „Jarząbek” z Brzegu, ale zastrzeżenia wnosi przedsiębiorstwo „Drobud” z Opola. Przypomnijmy, że w pierwszym odwołaniu KIO tylko częściowo uwzględniła zarzuty opolskiej firmy, jednak to wystarczyło, aby zasądzić od Gminy Brzeg na rzecz Drobudu kwotę 4 534,00 zł i unieważnić wybór oferty spółki „Jarząbek”.


Saga z przetargiem na przebudowę ul. Jana Pawła II wciąż trwa. Nie wiadomo jakim wyrokiem zakończy się czwartkowa rozprawa Krajowej Izby Odwoławczej, ale wiadomo, że w tej sprawie chodzi o pieniądze. Opolska firma od samego początku zarzuca brzeskiej spółce, że jej oferta jest rażąco niska, z kolei Gminie Brzeg zarzuca naruszenie zasad prawa zamówień publicznych. Zarówno miasto, jak i firma „Jarząbek” nie zgadzają się z tymi zarzutami.

W pierwszym odwołaniu jednym z argumentów firmy „Drobud” były zbyt niskie koszty robocizny w kosztorysie. Krajowa Izba Odwoławcza w tym zakresie przyznała rację opolskiej firmie, iż w świetle postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wskazana w wyjaśnieniach z dnia 3 lutego 2021 r. przez firmę „Jarząbek” stawka roboczogodziny określona na poziomie od 16 do 19 zł powinna wzbudzić wątpliwości Gminy Brzeg w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Warto również nadmienić, że na ocenę dokonaną przez KIO w przedmiotowej sprawie nie wpłynęła argumentacja dotycząca oszczędności generowanych na dojazdach pracowników na miejsce budowy oraz przedstawione wyliczenia, co do możliwości zwiększenia stawki roboczogodziny wskazanej w kosztorysach o oszczędności pozyskane z powyższego tytułu.

Pozostałe cztery z sześciu zarzutów zostały oddalone, ale to wystarczyło, aby Gmina Brzeg musiała unieważnić wybór oferty firmy „Jarząbek” i przed ponownym rozstrzygnięciem przetargu wezwać brzeską spółkę do złożenia wyjaśnień w zakresie kosztów robocizny. Dodatkowo, Krajowa Izba odwoławcza zasądziła od Gminy Brzeg kwotę 4 534,00 zł na rzecz firmy „Drobud” (1/3 kosztów wpisu od odwołania oraz z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika firmy „Drobud”). Pozostałe koszty z tego tytułu w wysokości 2/3 (9 066,67 zł) poniosła opolska firma.

Pod koniec marca Gmina Brzeg powiadomiła o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy „Jarząbek”), a 10 dni później ponownie ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, czyli firmy „Jarząbek”. Jednocześnie pozostałe oferty czterech firm zostały odrzucone przez komisję przetargową ze względu na brak ponownego wniesienia wadium.

Z takim rozstrzygnięciem przetargu nie zgodziła się firma „Drobud”, zarzucając Gminie Brzeg naruszenie zasad prawa zamówień publicznych, w tym nieuzasadnione odrzucenie oferty z powodu niewniesienia nowego wadium (Gmina Brzeg dokonała zwrotu wadium i w dalszym toku czynności nie wezwała do jego ponownego wniesienia). Opolska firma uważa również, że to oferta brzeskiej spółki powinna podlegać odrzuceniu, ponieważ – jak uzasadnia – dalsze wyjaśnienia ceny nie czynią zadość sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.03.2021 r., czyli nie wyjaśniają wątpliwości dotyczących przyjętych do wyliczenia ceny kosztów pracy oraz cen jednostkowych roboczogodziny wskazanych w treści wyjaśnień z dnia 02.02.2021 r. i załączonych do nich kosztorysów.

Nie wiadomo, kto w tym sporze ma rację, ale wyrok w sprawie może zapaść już w najbliższy czwartek. Niewykluczone jednak, że złożoność rozprawy spowoduje ogłoszenie orzeczenia w późniejszym terminie. Wiadomo natomiast, że koszty każdego takiego odwołania wynoszą kilkanaście tysięcy złotych i któraś ze stron (lub obie strony) musi je pokryć.