„Kultura u Seniora” – uroczyste podsumowanie projektu

0

Najstarsi mieszkańcy pięciu miejscowości z Gminy Lubsza uczestniczyli w uroczystym zakończeniu projektu „Kultura u Seniora”, które odbyło się 8 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy.


Projekt „Kultura u Seniora” realizował lubszański GOK, a  współfinansowany był przez Fundację PZU. Brało w nim udział pięćdziesięcioro Seniorów z Błot, Czepielowic, Dobrzynia, Lubszy i Szydłowic. W czasie podsumowania zebranych powitał Bogusław Gąsiorowski, wójt Gminy Lubsza, natomiast Sławomir Mordka, dyrektor GOK-u zapewnił, że kreatywne zajęcia dla Seniorów z terenu całej Gminy Lubsza będą kontynuowane. Ich formuła jest obecnie opracowywana.

Seniorzy podczas uroczystości obejrzeli występ działającego przy GOK-u kabaretu BAJ (Bożena Pakuła, Aneta Staniszewska, Jan Sowa). Otrzymali także okolicznościowe dyplomy i upominki, była również okazja do wymiany doświadczeń podczas poczęstunku. W holu GOK-u prezentowane były niektóre z pięknych prac uczestników projektu, który trwał pół roku. W tym czasie Seniorzy wykonywali wspaniałe kartki wielkanocne, kwiaty z krepiny, wianki, lampiony oraz obrazy.

Założeniem projektu „Kultura u Seniora” było urozmaicenie czasu wolnego, który z racji pandemii Seniorzy spędzają w domach, a także przeciwdziałanie ich samotności i braku zajęć dodatkowych. Swoje prace Seniorzy fotografowali i przesyłali do GOK-u mailem. Jeżeli któraś ze starszych osób nie korzysta z internetu, to o pomoc prosiła młodszych członków rodziny, np. wnuczęta, a przy okazji zapoznawała się z funkcjonowaniem sieci internetowej. Taka współpraca Seniorów z młodymi ludźmi to również jedno z założeń przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu wyniosła 12,5 tysiąca złotych.