Rada Nadzorcza spółdzielni „Zgoda” chce dokonać kolejnych oszczędności

0
Reklama

Redukcja etatów w sferze struktury organizacyjnej SM „Zgoda”, to jeden z elementów poszukiwania oszczędności kosztów, którymi nie będzie trzeba obciążać mieszkańców. Stanowisko Rady Nadzorczej w tej sprawie podjęto w dniu 20 września 2023, i zostało ono przyjęte jednogłośnie przy 8 obecnych członkach Rady (nieobecny podczas głosowania był Andrzej Jędrzejko).


Tworzenie nowych etatów, czy podnoszenie stawki za pogotowie mieszkaniowe w spółdzielni, mogłoby spowodować wzrost kosztów, które ostatecznie poniosą spółdzielcy. Na takie zmiany nie godzi się obecna Rada Nadzorcza SM „Zgoda”.

  • „Nasze rekomendacje dla Zarządu Spółdzielni wynikają głównie z analizy kosztów pogotowia mieszkaniowego, schematu struktury organizacyjnej oraz wykazu miesięcznych ryczałtów na samochody prywatne w 2023 roku. Proponujemy obniżenie kosztów funkcjonowania, bo w spółdzielni stworzono nowe stanowiska pracy, jak np. zastępca kierownika działu technicznego, które wcześniej nie istniało. W ocenie obecnej Rady Nadzorczej zasadnym jest redukcja niektórych etatów. Podobnie sprawa wygląda ze stanowiskiem osoby prowadzącej klub „Sawa” przy ul. Chocimskiej. Kiedyś istniały w spółdzielni dwa kluby: przy ul. Chocimskiej i przy ul. Brzechwy, gdzie przewidziano wówczas po pół etatu na każdy z klubów. Po likwidacji klubu na ul. Brzechwy, nagle okazało się, że w jednym klubie jest potrzebny cały etat. Przeprowadzona analiza działalności klubu skłoniła Radę Nadzorczą do rekomendowania Zarządowi ograniczenie zatrudnienia w klubie do 1/2 etatu, czyli na takim samym poziomie, jak było to wcześniej” – mówi Krzysztof Grabowiecki, przewodniczący RN SM „Zgoda”.

Przyjęty przez RN dokument rekomenduje Zarządowi SM „Zgoda” kierunek działań i obejmuje m.in. utrzymanie stawki za pogotowie mieszkaniowe na obecnym poziomie (bez podwyżki, tj. 0,09 zł od metra kwadratowego).

Kolejną rekomendacją jest podjęcie działań zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej spółdzielni mieszkaniowej poprzez redukcję zatrudnienia: dział remontów i inwestycji podporządkować kierownikowi działu GZM, a stanowisko kierownika działu remontów i inwestycji podporządkować kierownikowi działu GZM na etacie zastępcy kierownika działu GZM. Wobec utworzenia już stanowiska zastępcy głównego księgowego, Rada Nadzorcza proponuje zlikwidować etaty kierownika działu księgowości oraz jego zastępcy, natomiast stanowisko do spraw społeczno-wychowawczych ograniczyć do 1/2 etatu i powierzyć pracownikowi z zakresem obowiązków inne czynności w spółdzielni w pozostałym zakresie etatu (1/2). Zredukowane mogą również zostać etat mistrza w dziale technicznym oraz etat magazyniera w dziale technicznym, a odpowiedzialność za magazyn powierzyć z-cy kierownika działu technicznego.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

W zakresie ryczałtów miesięcznych na samochody prywatne, Rada Nadzorcza rekomenduje usunąć ryczałt dla: głównej księgowej, stanowiska do spraw samorządowych i członkowskich, dwa stanowiska ds. czynszów i rozliczeń wody i stanowiska ds. windykacji. Przede wszystkim Rada Nadzorcza oczekuje, aby Zarząd opracował i przedstawił Radzie sposób rozliczania samochodów prywatnych wg rzeczywistych kilometrów.

  • „Jeśli Zarząd spółdzielni zarządza majątkiem mieszkańców, to poszukiwanie oszczędności należy rozpocząć od siebie. Łatwo jest podnieść mieszkańcom stawki i tworzyć nowe etaty, ale zdaniem Rady Nadzorczej nie o to chodzi” – podsumowuje Krzysztof Grabowiecki.
Reklama