Obecni włodarze gmin potwierdzają swoje kandydatury w nadchodzących wyborach

1
Reklama

Rozporządzenie premiera w sprawie kwietniowych wyborów samorządowych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, a więc formalnie można rozpoczynać kampanię wyborczą. Już nieco wcześniej informowaliśmy o kandydaturach na burmistrza Brzegu oraz Lewina Brzeskiego, a teraz walkę o reelekcję zapowiadają kolejni włodarze: dotychczasowa wójt Olszanki, obecny wójt Lubszy oraz aktualny burmistrz Grodkowa.


Jedyna kobieta będąca włodarzem gminnym w naszym powiecie, czyli wójt Olszanki Aneta Rabczewska, potwierdza start w tegorocznych wyborach samorządowych

  • „Zamierzam ponownie startować na Urząd Wójta Gminy Olszanka, bowiem pragnę nadal prężnie i skutecznie realizować swoje zobowiązania wobec naszych mieszkańców. Minione lata to okres wytężonej pracy, stabilizacja finansów gminy, realizacja wielu zadań infrastrukturalnych, inwestycji drogowych, termomodernizacji szkół i przedszkoli, rozbudowa infrastruktury sportowej. Zrealizowane dotychczas zadania inwestycyjne na kwotę około 32 milionów służą naszym mieszkańcom i są dowodem na to, że zgoda i współpraca owocuje. Chcę nadal aktywnie wspierać oddolne inicjatywy społeczne i rozwijać współpracę ze Stowarzyszeniami z terenu Gminy. W obecnym roku rozpoczynamy priorytetowe zadanie inwestycyjne dla gminy jakim jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. W obliczu realnej szansy pozyskania inwestora, musimy zintensyfikować swoje działania nad realizacją tej inwestycji.  Mam świadomość potrzeb i wyzwań jakie stoją w kolejnych latach przed Gminą Olszanka i wezmę odpowiedzialność za ich realizację” – uzasadnia swój start w wyborach Aneta Rabczewska, która już trzecią kadencję sprawuje ten urząd.

Start w kwietniowych wyborach zadeklarował burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz będący już 5 kadencję włodarzem gminy

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
  • „Wpływ na to miała m.in. sytuacja ostatniego okresu czasu związanego z ciężka choroba, z którą na dzień dzisiejszy wygrałem. Doszedłem do wniosku, że skoro Pan Bóg dał mi drugie życie, to mam jeszcze coś do zrobienia” – deklaruje burmistrz Antoniewicz.

Według obecnego włodarza Grodkowa gmina jest dobrze przygotowana do działania w kolejnych latach. Szczególnie zwrócił uwagę na przygotowaną nową Strategię Gminy oraz inne ważne dla niej dokumenty strategiczne.

  • „Posiadamy stabilny budżet i jesteśmy jako gmina, dobrze przygotowani do realizacji kolejnych wyzwań takich jak: budowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach, budowa i remonty dróg, budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja parku przy Cegielni, realizacja budownictwa wielorodzinnego. To tylko niektóre zadania, które już są wpisane do budżetu” – zwraca uwagę burmistrz Marek Antoniewicz.

Burmistrz Grodkowa podkreślił także, że w budżecie gminy na 2024 rok przeznaczono na inwestycje prawie 36 mln zł co stanowi 29% budżetu. W sumie ponad 30 zadań inwestycyjnych na całym jej terenie.

  • „Ciągle pozostaje nam temat trudny i drogi tj. budowa krytego basenu w Grodkowie. To tylko część zadań, które, jeżeli będzie mi dane, chciałbym realizować jako Burmistrz Grodkowa. Korzystając z okazji, ta drogą chciałbym zaapelować do wszystkich – badajmy się profilaktycznie” – podsumował Marek Antoniewicz nawiązując do walki ze swoją chorobą.

Kandydowanie w zbliżających się wyborach samorządowych potwierdził także wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski, który ten urząd sprawuje już 3 kadencję

  • „Nasza gmina – nasz wójt. To będzie hasło mojej kampanii. Kandyduję, ponieważ mam doświadczenie w inwestycjach. Obecnie realizujemy za 6 milionów złotych trzecią stację uzdatniania wody pitnej (trzy studnie, zbiorniki, filtry – zakończenie w maju 2024). Kolejne wnioski w ramach funduszy europejskich – są złożone i składane. Uważam, że to nie jest dobry czas na zmianę zarządzania gminą przez osoby nie znające jej realiów” – przekonuje wójt Bogusław Gąsiorowski.

O komentarz poprosiliśmy także wielokadencyjnego wójta Gminy Skarbimierz, jednak Andrzej Pulit nie chciał ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacjom o udziale w tegorocznych wyborach samorządowych. Charyzmatyczny włodarz miał za to sporo zastrzeżeń i żalu, m.in. do naszej redakcji, że opublikowaliśmy niedawno artykuł na temat prokuratorskich zarzutów oraz skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko wójtowi. Niestety (dla każdej władzy), misją mediów jest m.in. rzetelne informowanie społeczeństwa o wydarzeniach aktualnych i bieżących, nie tworzenie alternatywnej rzeczywistości i ukrywanie niewygodnych dla władzy faktów.

Reklama