POMAGAĆ INNYM. Rozmowa z Panią Prodziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu dr Anetą Ratajek.

0

Władze WSHE podkreślają, że zawsze można liczyć na Pani zaangażowanie i coraz to nowe pomysły. To dzisiaj rzecz niezwykła. Jest Pani młodą osobą, ale przepełnioną nowymi pomysłami. 

Jest mi niezmiernie miło słysząc taką opinię. Faktycznie, udało mi się już zdobyć duże doświadczenie pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, w której mam okazję współpracować z młodzieżą, studentami oraz nauczycielami. Przedmioty prowadzone przeze mnie sytuują się w obszarze pedagogiki ogólnej i społecznej, ale przede wszystkim terapii pedagogicznej, poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej. Nieustannie uczestniczę w konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach, starając się podnosić swoje kompetencje. Wszystkie wspomniane elementy rozwoju dają mi możliwość kreowania nowych inicjatyw.

Daje się to zauważyć przy współudziale Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w inicjowanych przez Miasto Brzeg programach na rzecz brzeskiej społeczności.

My jako uczelnia tylko reagujemy z otwartością na społeczne zapotrzebowanie, a także na inicjatywy, które proponuje Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Przez ostatni rok w naszej siedzibie przy ul. Piastowskiej 14 działał Punkt Poradnictwa Rodzinnego. Prowadzenie tego punktu, skierowanego do rodzin z problemami alkoholowymi i uzależnionymi od innych środków psychoaktywnych, to jedno z najważniejszych zadań tego przedsięwzięcia. Podstawowy cel poradni to poprawa jakości życia brzeskich rodzin poprzez udzielanie pomocy i wsparcia, szczególnie  w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Pomoc kierujemy do całych rodzin, osób współuzależnionych, ale również do dzieci, które mają problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, trudności w uczeniu się  o różnym podłożu, nie zawsze wynikającym z dysfunkcyjności środowiska.

 Czy może Pani przybliżyć jak taki punkt funkcjonuje w praktyce, jakie metody pracy w nim stosujecie ? 

Działania Punktu oparte są o pracę zespołu specjalistów (doradcę rodzinnego, psychologa, pedagoga, mediatora),  w których gronie miałam przyjemność uczestniczyć i prowadzić nowoczesną, nieinwazyjną terapię dla dzieci metodą Biofeedback RSA. RSA to naturalny proces zależny od aktywności naszego autonomicznego układu nerwowego (części zarówno przywspółczulnej jak i współczulnej), który odpowiada m.in. za regulację rytmu serca. RSA Biofeedback stosuje się, jako metodę podstawową w terapii EEG Biofeedback. Pozwala ona ocenić, a także skutecznie skorygować stan zaburzonych funkcji wegetatywnych, skutecznie zrelaksować się, wyciszyć emocje, poprawić równowagę procesów nerwowych, podnieść poziom koncentracji, pobudzić funkcje obronne organizmu (odporność), co szczególnie ważne z pedagogicznego punktu widzenia, umożliwia wypracowanie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach dużego stresu, skutecznej relaksacji, np. podczas wystąpień publicznych, czy jako narzędzie wspomagające opanowanie emocji, np. w warunkach sprawdzianu, egzaminu.

Czy zaobserwowała Pani przez ten rok funkcjonowania Punktu Poradnictwa Rodzinnego zauważalne zmiany u przychodzących do Państwa po pomoc ?

Szczególne zastosowanie metoda ta znalazła w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce, narażonymi na przewlekły stres i lęk (zaburzenia lękowe), u których dostrzegaliśmy impulsywność, nadpobudliwość, bardzo dużą grupę dzieci odwiedzających nasz punkt stanowili uczniowie, u których można było diagnozować zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci oraz trudności w radzeniu sobie ze stresem. To było niezwykle cenne doświadczenie, móc obserwować u małych pacjentów poprawę samopoczucia, samooceny, wzrost koncentracji i motywacji do działania, ogromnie się cieszę, że mogliśmy jako uczelnia włączyć się w te działania i pomóc potrzebującym. 

 

Ale Punkt Poradnictwa Rodzinnego nie jest nastawiony tylko na osoby młodociane ?

Oczywiście pomagamy nie tylko dzieciom. Dyżur doradcy rodzinnego i pedagoga ma również na celu działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a zatem obejmujemy także wsparciem i opieką rodziny, które nie zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami i zagrożeniami, ale potrzebują wsparcia w zakresie realizowania ról małżeńsko-rodzinnych na wszystkich etapach cyklu rozwoju rodziny. Warto podkreślić, jak bardzo Punkt Poradnictwa Rodzinnego zapisał się już w świadomości mieszkańców Brzegu. W dalszym ciągu dzwonią telefony i pojawiają się pytania o możliwość rejestracji do specjalistów. Czekamy na ogłoszenie nowego konkursu i jeżeli tylko taka możliwość się pojawi, natychmiast wznowimy dyżury.

 

Jesteśmy pełni podziwu, że pełniąc tak odpowiedzialną funkcję w WSHE znajduje Pani jeszcze czas, aby spotykać się z ludźmi z problemami i im pomagać.

To moja pasja i zarazem satysfakcja, że mogę być blisko ludzi, ich problemów. Często podkreślam, że w Brzegu mieszkają wyjątkowo życzliwi ludzie, których serdeczności doświadczam, odkąd tutaj pracuję. Taką energię chce się odwzajemniać. Dlatego Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu nie poprzestała tylko na tej jednej inicjatywie. Kolejne działanie, które zostało podjęte we współpracy pomiędzy Fundacją  Alma Prudentia działającą przy WSHE w Brzegu a Urzędem Miasta Brzeg to punktu informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg. 

Doszły do nas sygnały, że działania Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej i Pani wykraczają także poza te zinstytucjonalizowane formy wspierania osób w potrzebie ?

Chciałabym w tym miejscu bardzo zaznaczyć aktywną postawę i otwartość naszych studentów, na których pomoc i wspaniałe pomysły zawsze możemy liczyć. To dzięki ich aktywności możliwe było na przykład włączenie się w ramach współpracy z II LO w Brzegu w pomoc dla dzieci z Gambii. Projekt zainicjowali wolontariusze z Wielkiej Brytanii Robert Lechowicz i Lee Tompham, którzy podczas swojej wizyty w Brzegu przybliżyli historię i kulturę Gambii oraz przedstawili problem porzuconych dzieci, dla których wybudowali szkołę i sierociniec. Uczniowie i nauczyciele II LO przyłączyli się do akcji pomocy gambijskim sierotom i zorganizowali zbiórkę odzieży letniej. W zbiórkę tę włączyli się również nasi nauczyciele akademiccy, zebraliśmy mnóstwo ubrań dziecięcych, które przekazaliśmy do II LO, skąd w lipcu zostały skierowane do wolontariuszy udających się do Gambii. Ta akcja ma swój ciąg dalszy, nasi studenci, w trakcie zajęć warsztatowych przygotowali z wielkim zaangażowaniem pomoce dydaktyczne i materiały przydatne do nauki języka angielskiego dla małych uczniów. 

Aktywizujecie Państwo także tych nieco starszych studentów ?

Na nich jak zwykle możemy liczyć. Są niezawodni. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy wraz ze słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspaniałą akcję. Była to nasza brzeska reakcja na wiadomość o zbiórce środków na leczenie małego mieszkańca Namysłowa. Wraz ze studentami UTW przygotowaliśmy mnóstwo walentynkowych kartek, które zostały wystawione na charytatywnej licytacji, a cały dochód przekazaliśmy na rzecz ratowania zdrowia małego Frania. Takich przykładów jest oczywiście więcej i zawsze są to zachowania, z których jestem wyjątkowo dumna.

Czy ma Pani w zanadrzu jeszcze kolejne inicjatywy, które będą wspierały lokalną społeczność ?

Oczywiście! Reaktywujemy właśnie działanie Brzeskiego Okręgu Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Jest to działające w całym kraju stowarzyszenie zrzeszające rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, którego zadaniem jest popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat dysleksji rozwojowej oraz działania wspierające uczniów borykających się zaburzeniami uczenia się. Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować ciekawe warsztaty i szkolenia, które pomogą zdobyć i zgłębić mieszkańcom Brzegu ważne informacje na ten temat, a samym dzieciom uzyskać pomoc w problemach. 

Jak te praktyczne działania WSHE i jej wykładowców wpływają na aktywność naukową uczelni ?

Staramy się ustawicznie podnosić swoje kompetencje, prowadzimy indywidualne badania, a ich wyrazem są między innymi trzy publikacje książkowe, które w ostatnim roku przygotowali nasi pracownicy naukowi. Dzięki uprzejmości Kanclerza jedną z nich w całości sfinansowała WSHE. W tej chwili trafiła do druku kolejna publikacja, która pojawi się na rynku wydawniczym również dzięki Uczelni. Nasze książki znajdą oczywiście studenci i mieszkańcy Brzegu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, z którą stale współpracujemy i wzbogacamy jej księgozbiór o nowe pozycje z zakresu pedagogiki. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.