Odpowiedź Komitetu ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza na Oświadczenie wójta Pulita

5

Odnosząc się do „Oświadczenia wójta Pulita” opublikowanego w lokalnych mediach należy podkreślić, że nam jako mieszkańcom Brzegu jest bardzo przykro, iż pan Pulit – samorządowy urzędnik uzyskujący pensję z pieniędzy podatników – prócz obrażania nas, próbuje również dyskredytować działalność Komitetu ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza.

Na początku swojego oświadczenia pan Pulit pisze: „W związku z inicjatywą Stowarzyszenia Młody Brzeg w sprawie połączenia gminy Brzeg z gminą Skarbimierz oświadczam, że podjęcie takiej inicjatywy jest sprzeczne ze zmianami ustrojowymi, a tym samym gospodarczymi, które zaszły w naszym kraju”.

Zadajemy pytanie – jak w kraju demokratycznym inicjatywę połączenia gmin można nazwać działaniem „sprzecznym ze zmianami ustrojowymi a tym samym gospodarczymi”?

Pan Pulit, będący na początku swojej samorządowej kariery zastępcą burmistrza Gminy i Miasta Brzegu a następnie przez 25 lat wójtem Skarbimierza, który to raz za razem obraża swoich rozmówców nazywając ich: „pseudo działaczami samorządowymi” oraz wytykając im brak wiedzy z zakresu samorządu: „Ci panowie po prostu nie wiedzą co to jest samorząd” – sam nie zgłębił podstawowych aktów prawnych regulujących działanie samorządu terytorialnego w ustroju demokratycznym. Otóż łączenie gmin w art. 4 przewiduje Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa będąca abecadłem każdego samorządowca!

Skoro łączenie gmin przewiduje w naszym kraju obowiązująca od lat Ustawa to w jaki sposób inicjatywa Stowarzyszenia Młody Brzeg zawiązująca Komitet ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza jest – jak pisze pan Pulit – „sprzeczna ze zmianami ustrojowymi a tym samym gospodarczymi”?

Jako Komitet ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza zachowanie wójta Pulita oceniamy jako naganne, nacechowane agresją, mające na celu deprecjonowanie działalności mieszkańców Brzegu aktywnie uczestniczących w Komitecie.

Komitet ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza
Kamil Szeremet, Małgorzata Wajda, Tomasz Wikieł,
Grzegorz Chrzanowski, Grzegorz Surdyka, Waldemar Łużyńskii