Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Lewin Brzeski

0

W Gminie Lewin Brzeski, od 10. czerwca trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Akcja przeprowadzona zostanie w każdej miejscowości gminy i powinna zakończyć się 15. lipca. Burmistrz Artur Kotara w swoim ogłoszeniu zwrócił się z prośbą do mieszkańców o współpracę przy inwentaryzacji i umożliwienie przeprowadzenia pomiarów na terenie ich gospodarstw.


Zgodnie z informacją Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w okresie od 10 czerwca do 15 lipca 2019r. firma EkoLogika z Opola (zgodnie z zawartą Umową i udzielonym upoważnieniem) będzie prowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie każdej miejscowości Gminy.

Prosimy mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy dokonania pomiarów, dokumentacji i oceny wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lewin Brzeski prowadzona jest w celu dokładnego oszacowania ilości i rozmieszczenia tych wyrobów oraz w związku z możliwością pozyskania przez mieszkańców dotacji na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest – czytamy w komunikacie Burmistrza Lewina Brzeskiego.

Zebrane informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest posłużą do zaktualizowania Bazy Azbestowej, a tym samym dadzą możliwość ubiegania się o środki finansowe na utylizację tych wyrobów w przyszłości.