W Brzegu zakończono prace związane z poprawą środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych

0
fot. UM w Brzegu

Pierwsze informacje o tym projekcie pojawiły się już w połowie 2017 roku. Wówczas władze miasta poinformowały, że Gmina Brzeg otrzymała duże dofinansowanie unijne, na rozwój terenów zieleni miejskiej. W lipcu 2018 r. rozstrzygnięto przetargi na zadania związane z zagospodarowaniem dawnej fosy oraz rewaloryzacją zieleni w parkach i przy ciągach komunikacyjnych. Ostatecznie realizacja projektu kosztowała blisko 8,3 mln złotych.


Przez ostatnie kilkanaście miesięcy mieszkańcy Brzegu obserwowali, jak przebiegają m.in. nasadzenia drzew i krzewów na terenie całego miasta. Równolegle były prowadzone prace na terenie dawnej fosy pomiędzy ulicami Piastowską, Chrobrego, Kamienną i Powstańców Śląskich. To właśnie tam, we wtorek (5. listopada) odbyło się oficjalne zakończenie prac i przecięcie wstęgi.

– „Całość zakończonego w dniu dzisiejszym projektu obejmowało również: nasadzenia odtwarzające i uzupełniające drzew w ilości 807 sztuk, nasadzenia krzewów i runa parkowego w ilości 218.350 sztuk, odtworzenie trawników na obszarze 32,495 ha, cięcia sanitarne drzew i krzewów, w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew, wycinka samosiewów oraz drzew suchych. Realizacja projektu kosztowała 8.288.426,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 7.045.162,87 zł, a wkład własny Gminy Brzeg to zaledwie 1.243.264,03 zł (ok. 15% całkowitej wartości)” – informuje brzeski magistrat.

Dodajmy, że na terenie dawnej fosy powstał układ komunikacyjny z ciągiem pieszo-jezdnym, schodami od strony ul. Bolesława Chrobrego i od strony ul. Kamiennej oraz pochylnią dla pieszych i osób niepełnosprawnych (wzdłuż schodów od strony ul. Kamiennej). Nie zabrakło również małej architektury (kosze na śmieci, ławki). Cały teren będzie także oświetlony i monitorowany.