Radni nie zgodzili się na blokowanie budżetu obywatelskiego przez burmistrza Brzegu

0
fot. UM w Brzegu / zdjęcie ilustracyjne

Budżet obywatelski w wielu gminach funkcjonuje od dawna, ale w Brzegu dopiero zaczyna raczkować. Do niedawna lokalne władze w ogóle nie widziały potrzeby dzielenia się z mieszkańcami decyzyjnością w wydawaniu publicznych pieniędzy, a jak już podjęto w tej sprawie uchwałę, to realizację inicjatywy zablokowała epidemia. Taki sam los mógłby spotkać przyszłoroczne pomysły mieszkańców, ale radni nie zgodzili się na zapędy Jerzego Wrębiaka.


Na wczorajszej (26.11) sesji Rady Miejskiej Brzegu pojawił się projekt uchwały burmistrza Wrębiaka, którego celem było wprowadzenie bardzo kontrowersyjnej zmiany do zasad Budżetu Obywatelskiego Brzegu. Chodziło o wprowadzenie zapisu, który dawałby burmistrzowi możliwość odstępowania od realizacji budżetu obywatelskiego w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, stanów zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Radni miejscy nie zgodzili się na takie rozwiązanie, podkreślając, że burmistrz Wrębiak poprzez te zmiany będzie mógł jednoosobowo podejmować decyzje o blokowaniu inicjatyw mieszkańców.

– Ja podtrzymuję to, co powiedziałem na komisjach. Uważam, że ta uchwała jest bezcelowa, bo daje burmistrzowi możliwość wstrzymania budżetu obywatelskiego jednoosobowo. Ta autopoprawka o wykreśleniu „szczególnie uzasadnionych przypadków”, to domyślam się, że jest spowodowana moimi uwagami, bo „szczególnie uzasadnione” to byłyby takie, jakie uzna burmistrz. Ja proszę radnych o odrzucenie tej uchwały w całości – mówił na wczorajszej sesji radny Krzysztof Grabowiecki.

Takie stanowisko popierała m.in. radna Jadwiga Kulczycka: – Uważam, że budżet obywatelski powinien ruszyć. Wiemy, że w tym roku nie wyszło, ale nie może być sytuacji, że to burmistrz będzie decydował za mieszkańców. Nie zamykajmy drogi osobom, które chciałyby się angażować i realizować własne pomysły.

Ostatecznie radni odrzucili projekt uchwały burmistrza, stosunkiem głosów 12 przeciw, 3 za, 5 wstrzymujących się.