Radni odwołali Radosława Preisa z komisji budżetu

0
fot. Na zdjęciu (od lewej): Janusz Żebrowski i Radosław Preis

Radny Radosław Preis nie będzie już pełnił funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Nie będzie także członkiem tej komisji. Uchwałę w sprawie jego odwołania przegłosowano na dzisiejszej (26.11) sesji Rady Miejskiej Brzegu.


Przypomnijmy, że tuż po rozpoczęciu obecnej kadencji, w Radzie Miejskiej powstała przedziwna koalicja stworzona przez Jerzego Wrębiaka, w której skład wchodzili członkowie zarówno Platformy Obywatelskiej jak i PiS. Na jej czele stanął ówczesny przewodniczący powiatowych struktur PO Jacek N., który w ramach tej koalicji pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu. Grupa radnych mająca większość, obsadziła swoimi koalicjantami całe prezydium oraz główne stanowiska w komisjach stałych. Między innymi na czele Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego stanął właśnie radny Radosław Preis, bardzo blisko współpracujący z Jerzym Wrębiakiem.

Już wtedy mówiło się, że ta sytuacja stała się pewnego rodzaju patologią demokracji i dobrych obyczajów w administracji samorządowej, bowiem nawet szefem komisji rewizyjnej, mającej kontrolować działania burmistrza, został Janusz Żebrowski – radny z koalicji burmistrza i pracownik spółki miejskiej MZMK, w której nadzór właścicielski sprawuje… burmistrz Wrębiak.

Poprzez takie obsadzanie stanowisk radni opozycyjni zostali pozbawieni jakichkolwiek realnych narzędzi do sprawowania kontroli nad włodarzem gminy, a przecież rada miejska już z samej definicji jest organem stanowiącym i kontrolnym, nie adoracyjnym włodarza. Tajemnicą poliszynela jest to, że ci radni, którzy nie byli w koalicji Jerzego Wrębiaka, mieli wielki problem, aby np. ich wnioski do budżetu zostały uwzględnione.

Tąpnięcie nastąpiło pod koniec września bieżącego roku. Wówczas w tajnym głosowaniu na przewodniczącą RM wybrano Renatę Listowską, z kolei wiceprzewodniczącym został Grzegorz Chrzanowski. Dzisiejsza sesja i odwołanie z komisji budżetu Radosława Preisa mogą tylko potwierdzać, że koalicja burmistrza i dotychczasowe praktyki w sprawowaniu władzy stanowiącej i wykonawczej w Brzegu nieco ulegną zmianie.

Dodajmy, że za odwołaniem Radosława Preisa głosowało 12 radnych, 8 było przeciw, a 1 radny nie głosował. Całość przebiegu dzisiejszej sesji będzie można oglądnąć na kanale You Tube „Sesje Rady Miejskiej Brzegu”.