DOSKONALIMY JęZYK

0

 Powiat Brzeski – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na najlepszy program współfinansowany z EFS pt. „Dobre praktyki EFS”. Do konkursu zgłoszono 329 projektów. Projekt „Doskonalimy język” realizowany  w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 został nagrodzony „Najlepsza inwestycja w człowieka”.2 lipca 2007r. Pan Dyrektor PUP Brzeg Zbigniew Kłaczek odebrał z rąk Pani Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej statuetkę i dyplom potwierdzający nadanie tytułu „Najlepszej inwestycji w człowieka”.

Powiat Brzeski – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na najlepszy program współfinansowany z EFS pt. „Dobre praktyki EFS”. Do konkursu zgłoszono 329 projektów. Projekt „Doskonalimy język” realizowany  w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 został nagrodzony „Najlepsza inwestycja w człowieka”.2 lipca 2007r. Pan Dyrektor PUP Brzeg Zbigniew Kłaczek odebrał z rąk Pani Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej statuetkę i dyplom potwierdzający nadanie tytułu „Najlepszej inwestycji w człowieka”. 

 

Projekt „Doskonalimy język” skierowany był do osób pracujących przedstawicieli takich instytucji i urzędów z powiatu brzeskiego jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Urząd Miasta, Urząd Skarbowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Straż Pożarna, Policji. W ramach projektu nauczano 2 języki obce: angielski i niemiecki w 6 grupach po 12 osób. Czas realizacji projektu 01.12.2004 – 28.02.2007. Całkowity  budżet projektu 291 840,06 PLN. Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi przez pracowników instytucji powiatu brzeskiego.

 

 

Kurs językowy zakończył się egzaminem certyfikującym TELC, który uzyskało  50 Beneficjentów. Dnia 28.02.2007 na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się Konferencja podsumowująca projekt, w której brali udział: wojewoda, przedstawiciel marszałka oraz wielu innych zaproszonych gości. Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu i osiągnięte rezultaty.

Mariola Będkowska