Wiceburmistrz Kostrzewa przedstawił dane o rzekomej populacji w Brzegu. Wyjaśniamy, dlaczego są nierzetelne i wprowadzają w błąd

0
Bartłomiej Kostrzewa (fot. archiwum)
Reklama
Reklama

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej Brzegu dyskutowano m.in. nad raportem o stanie gminy, a jednym z tematów była drastyczna depopulacja miasta. Swoje statystyki o liczbie mieszkańców Brzegu przedstawił Bartłomiej Kostrzewa, który powoływał się na dane GUS, a konkretnie na publikację „Rocznik Demograficzny”. Problem w tym, że zestawienie wiceburmistrza było wybiórcze i nierzetelne, bo porównał on statystyki obliczane różnymi metodologiami. Co więcej, nawet najstarsi górale zastanawiają się, jakim cudem Kostrzewa znalazł dane o populacji za 2022 rok rzekomo w „Roczniku Demograficznym”, ponieważ takiej publikacji jeszcze nie ma, i jak ustaliła w GUS nasza redakcja, ukaże się ona dopiero w listopadzie 2023 roku!


  • „Ja chciałem króciutko o tej demografii, bo wydaje mi się, że tutaj troszeczkę w przestrzeni też publicznej nieprawdziwych informacji się pojawiło. Ja bazuję na »Roczniku Demograficznym« Głównego Urzędu Statystycznego, bo nie ma chyba bardziej profesjonalnej i wiarygodnej instytucji, i tak: w 2020 roku liczba mieszkańców, to było 34629 mieszkańców na dzień 31 grudzień 2020. W roku 2021, to 34177 osób, a w roku 2022, to 33768. Łącznie w przeciągu 2 lat straciliśmy 861 osób, a nie tak jak było powiedziane tutaj na tej sali, że ponad 1000 osób w jednym roku. Nieprawda, w jednym roku wychodzi nam 430 osób” – przekonywał radnych i mieszkańców wiceburmistrz Brzegu.

O ile dane GUS są profesjonalne i wiarygodne, o tyle ich zestawienie ze sobą i zaprezentowanie przez wiceburmistrza wręcz przeciwnie. Bartłomiej Kostrzewa się mylił, a jego wypowiedź wprowadziła w przestrzeni publicznej „troszeczkę nieprawdziwych informacji”. Otóż Kostrzewa – świadomie lub nie – zestawił ze sobą dane obliczane różną metodologią. Podane przez niego statystyki populacji za 2020 i 2021 rok wskazywały na tablice GUS w oparciu o okazjonalny, przeprowadzany co 10 lat Narodowy Spis Powszechny, natomiast dane za 2022 rok obliczane były już metodą tradycyjną, bez NSP! Porównywanie danych zgromadzonych różnymi metodami jest po prostu nierzetelne i niewiarygodne, niemające zbieżnego ze sobą punktu odniesienia.

Żeby zobrazować i uświadomić Bartłomiejowi Kostrzewie, jak można manipulować danymi GUS i wprowadzać mieszkańców w błąd na podstawie »Rocznika Demograficznego«, który w tym wypadku był rzekomo jego źródłem informacji, wystarczy pokazać zawarte w nim dane z różnych okresów jego publikacji. Otóż wg »Rocznika Demograficznego 2021« liczba mieszkańców Brzegu w 2021 r. wynosiła 35226 osób, natomiast wg »Rocznika Demograficznego 2022« liczba mieszkańców Brzegu w 2021 r. wynosiła 34177 osób! A wszystko za sprawą właśnie różnych metodologii liczenia, czyli w jednym przypadku w oparciu o Narodowy Spis Powszechny, a w drugim o tradycyjny sposób. Czy wiceburmistrz Kostrzewa nie był tego świadomy, czy jednak był, ale myślał, że nikt na to nie wpadnie – to już wie tylko on sam.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Żeby zamknąć ten wątek i przejść do rzetelnie zestawionych statystyk o populacji, przytaczamy cytat z »Rocznika Demograficznego 2022«, który być może pozwoli wiceburmistrzowi w przyszłości być bardziej uważnym i uniknąć wprowadzania w przestrzeń publiczną „troszeczkę nieprawdziwych informacji”:

  • „Dane o ludności oraz współczynniki z zakresu ruchu naturalnego za 2020 i 2021 r. zostały opracowane w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. (…) Bardziej szczegółowe informacje o ruchu naturalnym i migracjach ludności oraz dane o liczbie i strukturze ludności dostępne są na stronie internetowej GUS (http://www.stat.gov.pl), m.in. w bazie DEMOGRAFIA i w Banku Danych Lokalnych (BDL)” – komunikują autorzy »Rocznika Demograficznego 2022«.

Co zatem znajdujemy w bazie demograficznej GUS? Między innymi statystyki z liczbą ludności za poszczególne lata. Nawet z podziałem na płeć mieszkańców. Odrzucając dane z wybiórczą i okazjonalną metodologią liczenia co 10 lat (NSP), a korzystając ze statystyk opracowanych zbieżną metodą liczenia każdego roku, populacja w Brzegu od 2010 roku przedstawia się następująco:

Liczba ludności w Brzegu na podstawie danych GUS
RokLudność ogółemMężczyźniKobiety
Stan na 31.12.2010 r.373461770119645
Stan na 31.12.2011 r.373291774319586
Stan na 31.12.2012 r.372611769519566
Stan na 31.12.2013 r.369801754319437
Stan na 31.12.2014 r.366751742019255
Stan na 31.12.2015 r.364691731519154
Stan na 31.12.2016 r.362921724119051
Stan na 31.12.2017 r.361101716318947
Stan na 31.12.2018 r.359301706118869
Stan na 31.12.2019 r.357091696118748
Stan na 31.12.2020 r.352261670718519
Stan na 31.12.2021 r.347781646918309
Stan na 31.12.2022 r.337681601017758

Podsumowując, na podstawie wiarygodnych i rzetelnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, za kadencji Jerzego Wrębiaka, Brzeg wyludnia się, jak nigdy dotąd. Tak dużej depopulacji w Brzegu, jaka nastąpiła w 2022 roku nie było jeszcze nigdy. Tylko w ciągu jednego roku ubyło ponad tysiąc mieszkańców. I niestety, żadne próby manipulacji danymi lub zrzucenie odpowiedzialności na pandemię Covid tego nie zmienią. Otóż w czasie pandemii depopulacja w Brzegu była nieporównywalnie mniejsza, niż w 2022 roku – bez pandemii.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama