Wymień swój śmietnik na nowy

1

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli  uchwałę, która reguluje nowe stawki za wywóz śmieci. Władze miasta wyższą kwotę uzasadniają nowymi obowiązkami, jakie Gmina przejmie na siebie od przyszłego roku. Między innymi, będzie to wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów.


 

Poza zwiększoną częstotliwością odbioru nieczystości oraz zapewnioną dezynfekcją pojemników, możemy liczyć na nowe kubły. Dotyczy to głównie właścicieli zabudowy jednorodzinnej, którzy pojemniki zakupili na własność. W myśl podjętej uchwały, będą mogli je odsprzedać i domagać się nowych.

– Jeśli ktoś będzie zainteresowany nowym pojemnikiem na śmieci, może zgłaszać się do Zakładu Higieny Komunalnej w Brzegu. Obecnie trwa kampania informacyjna w tym zakresie. Zgodnie z umową ZHK ma obowiązek dostarczyć do wszystkich nieruchomości harmonogram wywozu nieczystości wraz z informacją, w jaki sposób można nabyć pojemniki na odpady –  mówi Beata Wszoła, główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami w Urzędzie Miasta w Brzegu.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej sytuacja może wyglądać nieco inaczej. Większość pojemników na śmieci, które widzimy na naszych podwórkach, należą do ZHK. – Spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządcy nieruchomości w większości dzierżawią pojemniki od ZHK. Ewentualnej wymianie ulegną tylko te, które są uszkodzone lub zniszczone – informuje Beata Wszoła.

Z miasta znikną również duże, podłużne kontenery „KP 7” i „SPW 1”. Mają zostać zastąpione kontenerami o odpowiedniej pojemności. A co z workami na odpady? Będą dostarczane na bieżąco. W momencie odbioru śmieci worki będą wymieniane na nowe.