No, i błysnęli.

0

p_n_1.jpg

Nasz kolega w swoim felietonie trochę dołożył marszałkowi Województwa Opolskiego. Ale my nieco z innej beczki. Otóż zaproszenie na spotkanie z marszałkiem „spłodzili” liderzy brzeskiej Platformy Obywatelskiej : Krzysztof Puszczewicz i Jacek Niesłuchowski. Obydwaj zapraszający panowie są radnymi, jeden jest radnym Rady Powiatu Brzeskiego, a ten drugi Rady Miejskiej Brzegu. Pierwszego znamy ze słynnych skanów w poprzedniej kampanii wyborczej, drugi, jak widać, dopiero się uczy, jak by tu zabłysnąć.  

Możemy o tym poczytać w zaproszeniu na spotkanie z marszałkiem. Otóż, wg nich, pan marszałek „przybliży wszystkim radnym obecny stan przygotowań samorządów do wdrożenia kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 w Powiecie Brzeskim i wsparcia działań w naszym subregionie, w kontekście przeprowadzonych konsultacji”.  Trochę jakby kpili sobie z samorządowców (chyba, że owo przybliżenie jest potrzebne właśnie im, tym zapraszającym). I to kto? Były dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – K. Puszczewicz i obecny pracownik Urzędu Marszałkowskiego – J. Niesłuchowski chcą wmówić wszystkim samorządowcom z Powiatu Brzeskiego, że są w „naszym subregionie”. Na tym etapie pełnienia funkcji publicznych powinni byli się już trochę przygotować, żeby wstydu marszałkowi nie narobić. Może warto wcześniej coś tam poczytać, poszukać, dopytać? Choćby o tym, że Lewin Brzeski „zapisał się” do Aglomeracji Opolskiej, a Grodków do Subregionu Nyskiego? „Nasz subregion”, panowie, pożal się boże, radni nie równa się samorządom Powiatu Brzeskiego! To warto wiedzieć dużo wcześniej, zanim się spłodzi tak bezsensowną treść zaproszenia, zwłaszcza jeśli się zaprasza na spotkanie z marszałkiem i jest się byłym lub obecnym pracownikiem instytucji, której pan marszałek szefuje. A może pisząc „nasz subregion” macie na myśli subregion swój, Puszczewicza i Niesłuchowskiego, czy też subregion Platformy Obywatelskiej? 

Ponadto, cytując dalej: „Waga dokumentu RPO WO oraz fakt, że dyskusja w tej sprawie nie jest jeszcze zamknięta i prace nadal w przedmiotowym zakresie trwają, wspólna debata z Marszałkiem Województwa Opolskiego nad jego finalnym kształtem w Powiecie Brzeskim jest jak najbardziej wskazana”, należy z wielką obawą i troską przyjrzeć się wiedzy i kompetencjom tych dwóch radnych (w tym jednego byłego, a jednego obecnego urzędnika Urzędu Marszałkowskiego). Panowie, nie wystawiajcie pracy całego Urzędu Marszałkowskiego na pośmiewisko! Nie dyskredytujcie marszałka w oczach opinii publicznej! O czym wy piszecie do ludzi z doświadczeniem samorządowym? Drugie konsultacje projektu dokumentu RPO WO na lata 2014-2020 zakończyły się 4 grudnia poprzedniego roku! Gdzie wtedy byliście? Na liście uwag do tego dokumentu nie widnieje ani jedna uwaga czy też wniosek wniesiony przez Krzysztofa Puszczewicza, Jacka Niesłuchowskiego, ani też przez nikogo z radnych Platformy Obywatelskiej RP z Powiatu Brzeskiego. Dokument ten już był dwukrotnie konsultowany! I to w zeszłym roku! Halo, panowie, mamy 2014 rok! Na szczęście samorządowcy z naszych gmin i powiatu z tego skorzystali, czego o was powiedzieć nie można. Więc po co ta ściema teraz? Ponad dwa miesiące po terminie ostatnich konsultacji? I jeszcze sformułowanie: „jego [od red. tego RPO WO] finalny kształt w Powiecie Brzeskim”. Fantastyczne! I żenujące zarazem. RPO WO nie ma finalnego kształtu w Powiecie Brzeskim! RPO WO – to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, a nie Powiatu Brzeskiego.

Ale lećmy dalej. Panowie w swoim zaproszeniu proponują również: „omówienie m.in. szans rozwoju gospodarczego naszego miasta i powiatu w kolejnych latach w aspekcie możliwości włączenia niezagospodarowanych terenów w Powiecie Brzeskim (m.in. tzw. Zielonki) do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej…”. Gdzieś coś słyszeli, coś liznęli, ale nie do końca i wydaje im się, że zabłysnęli.

Tzw. Zielonka to jedyny teren niezagospodarowany w Powiecie Brzeskim? O innych nie słyszeli? Czy tylko to zapamiętali, bo łatwe? A tzw. Zielonkę to sobie można włączyć w momencie, kiedy się jest jej właścicielem. Póki co, to dzielenie skóry na niedźwiedziu, a panowie radni z partii rządzącej nawet kawałka kciuka nie przyłożyli, żeby pomóc przejąć ten teren przez Brzeg.  Co mają natomiast powiedzieć inne gminy i sam powiat na takie spłaszczenie problemów przez radnych, samorządowców, liderów Platformy Obywatelskiej  w powiecie? Jak można być takimi ignorantami w tak ważnej kwestii dla naszego powiatu? 

I już na koniec. Powiedzmy sobie szczerze i otwarcie. To spotkanie z marszałkiem to po prostu wasze kolesiowskie spotkanie partyjne. A może już rozpoczęcie kampanii? Tak jak w Opolu w kwestii Opolskiej Karty Rodziny? To wasi koledzy z Platformy Obywatelskiej naprodukowali tysiące ulotek, żeby ludziom namieszać w głowie i wmówić, że Opolska Karta Rodziny to ich zasługa? Taki sam pomysł macie na Brzeg i Powiat Brzeski? Nikt mądry wam nie uwierzy, a żaden rozsądny i doświadczony samorządowiec na wasze partyjne spotkanko nie przyjdzie. 

Panie Marszałku, mamy nadzieję, że został Pan w to zupełnie przez przypadek wrobiony przez swoich partyjnych kolegów i nie taki efekt planowanych spotkań był Pana intencją.  

Redakcja