SAMORZĄDOWCY POWIATU BRZESKIEGO SPOTKAJĄ SIĘ Z MARSZAŁKIEM

0

star.JPG11 lutego 2014 roku o godzinie 15.00 w Sali Rajców brzeskiego ratusza odbędzie się spotkanie Wójtów i Burmistrzów gmin powiatu brzeskiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą.

Spotkanie zainicjowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego ma na celu m.in. wymienienie spostrzeżeń i uwag dotyczących najistotniejszych spraw dotyczących współpracy powiatu i gmin z władzami wojewódzkimi.
„Marszałek Buła pełni swoją funkcję od listopada ubiegłego roku, zatem od stosunkowo niedawna – mówi Starosta Maciej Stefański. Przygotowaliśmy to spotkanie, aby mógł on zapoznać się ze sprawami naszego powiatu. Burmistrzowie i Wójtowie z naszych gmin będą mieli też doskonałą okazję do tego, by przedstawić swoje uwagi, problemy i pomysły. Uważam, że to właśnie dzięki takim inicjatywom udaje się budować najmocniejszą nić współpracy pomiędzy marszałkiem a samorządowcami”.