Brzeg otrzymał ponad 2 miliony złotych dotacji na przebudowę ulic Ofiar Katynia i Piwowarskiej

0

Wniosek Gminy Brzeg został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Tym samym w roku 2017 Gmina Brzeg będzie realizować I etap przebudowy ulicy Ofiar Katynia (odcinek od ulicy Kombatantów do Polomarketu) oraz ulicę Piwowarską.


Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4 416 332 zł z czego 2 208 166 zł stanowi dofinansowanie. Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowarskiej była od lat postulowana przez mieszkańców Brzegu.

Dzięki realizacji tej inwestycji znaczącej poprawie ulegnie stan dróg i chodników, a wykonanie tzw. „przebicia”,  poprzez ulicę Piwowarską do ulicy Łokietka, usprawni również system komunikacyjny w tym rejonie miasta. Roboty drogowe poprzedzone zostaną wykonaniem nowej sieci ciepłowniczej realizowanej przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.