Czyste Powietrze – jakie kwoty można uzyskać i na co można je wydać

0
czystepowietrze.gov.pl

Aby poprawić jakość powietrza w Polsce, w 2018 roku ogłoszono pierwszy nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. W ramach programu można uzyskać dotacje na wymianę źródła ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych, które maksymalnie mogą osiągnąć nawet niespełna 40 tys. zł. Kwota dofinansowania zależy jednak od rodzaju inwestycji, na jaką się zdecydujemy.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na trzy rodzaje przedsięwzięć:

1. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła. Dodatkowo może zostać wykonany: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych); zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (w tym również demontaż poprzednich); wykonanie dokumentacji, czyli audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej i ekspertyz. Na wszystkie powyższe działania można uzyskać 25 000 zł gdy inwestycja nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną;

2. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione powyżej albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo może być wykonany: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu); zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (włącznie z demontażem), wykonanie dokumentacji, czyli audyty energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej i ekspertyz.. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 20 000 zł, jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub do 25 000 zł dla inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną;

3. Jeśli nie chcemy wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, możemy zdecydować się na: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (także z demontażem); wykonanie dokumentacji – audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Tutaj dofinansowanie może wynieść do 10 000 zł.

W najbliższym czasie ma także zostać ogłoszony nabór na dotacje rozszerzone. Będą się mogły o nią starać osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku przewidziano dwie opcje:

1. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo możliwy jest: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu); zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (razem z demontażem); wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej oraz ekspertyz. Maksymalnie można uzyskać 32 000 zł (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej) oraz nawet do 37 000 zł (dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną);

2. Bez wymiany źródła ogrzewania można zdecydować się na: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (włącznie z demontażem); wykonanie dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej i ekspertyz. W tym przypadku dotacja może wynieść maksymalnie 15 000 zł.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Źródła (dostęp 23/06/2020):
czystepowietrze.gov.pl