Warunki i formy pomocy w programie „Czyste Powietrze”

1
Program Czyste Powietrze
Reklama
Reklama

Wnioski do programu „Czyste Powietrze” stale można składać. Dzięki dofinansowaniom można wymienić nieefektywne i nieekologiczne ogrzewanie gospodarstwa domowego, a także wykonać jego termomodernizację. Do wzięcia są naprawdę duże pieniądze, dlatego warto przyjrzeć się bliżej jakie formy dofinansowań przewidziano, a także co konkretnie można sfinansować dzięki pozyskanym pieniądzom.

Pierwszą grupą uprawnioną do otrzymania dofinansowania z programu „Czyste powietrze” są osoby fizyczne – właściciele budynków lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie większym niż 100 tysięcy złotych. Te osoby mogą ubiegać się o dotacje lub dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach).
W tej grupie przygotowano trzy formy wsparcia – trzy opcje, które określają konkretne przedsięwzięcia. Pierwsza grupa to przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo mogą być wykonane także takie działania jak np. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u., zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, czy zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż). Tu otrzymać można 25 tysięcy złotych dofinansowania (gdy zadanie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej) lub 30 000 zł (dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną).
Drugą opcją jest zadanie, które obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane takie działania jak np. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u., czy zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, itd. W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 tys. zł (projekty bez fotowoltaiki) lub 25 000 zł (z fotowoltaiką).
Trzecia opcja to przedsięwzięcia nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż) lub wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Tu maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama
Reklama

Druga grupa – maksymalne dofinansowanie to 37 tysięcy zł!

Do tej grupy zaliczają się m.in. właściciele gospodarstw, w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Tu przewidziano trzy formy dofinansowania, tj. dotację, pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomione zostaną w terminie późniejszym) oraz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Opcja 1 obejmuje przedsięwzięcia związane z demontażem nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz m.in.: zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. W szczegółach programu określono także szereg dodatkowych kosztów, na które można dostać dofinansowanie. Tu kwota maksymalnej dotacji może wynieść aż 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Opcja 2 to te zadania, które nie obejmują wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż) lub wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Kwota maksymalnej dotacji to aż 15 tysięcy złotych!

Najwyższe dofinansowania – nawet 69 tysięcy zł

Taką kwotę mogą otrzymać Ci właściciele gospodarstw, u których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Tu opcje dofinansowań wyglądają podobnie jak w poprzedniej grupie beneficjentów. Przy czym przy opcji pierwszej można otrzymać 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Natomiast przy opcji drugiej to kwota 30 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że informacje szczegółowe o warunkach i formach dofinansowań znaleźć można na stronie informacyjnej programu „Czyste Powietrze” – czystepowietrze.gov.pl. Informacje udzielane są także przez infolinię programu – pod nr telefonu 22 340 40 80, a także adresami e-mail: CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl i StopSmog@nfosigw.gov.pl.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Źródła:
Portal informacyjny programu „Czyste Powietrze” - czystepowietrze.gov.pl.  
Reklama
Reklama
Reklama