Stowarzyszenie Młody Brzeg zawiązało komitet ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza

1
połączenie gmin
Skarbimierz - Osiedle

Pod koniec października br. informowaliśmy o planach wójta Andrzej Pulita, który chciałby uzyskać prawa miejskie dla Skarbimierza-Osiedle. Te działania miałyby uchronić gminę przed przyłączeniem terytorialnym do Brzegu. Na doniesienia medialne zareagowało Stowarzyszenie Młody Brzeg i poinformowało na poniedziałkowym (20.11) briefingu prasowym, że zawiązuje komitet ds. łączenia Brzegu i Skarbimierza.


– Dowiedzieliśmy się, że wójt Skarbimierza zamierza ze Skarbimierza-Osiedle zrobić miasto. To nie żart, raczej chichot historii, gdyż pan Pulit ponad 20 lat temu był architektem odłączenia sołectw od ówczesnej Gminy i Miasta Brzeg i utworzenia gminy typowo wiejskiej. Przypomnijmy, że podczas realizacji tego haniebnego planu był wówczas wiceburmistrzem Miasta i Gminy Brzeg – mówi Kamil Szeremet, członek stowarzyszenia Młody Brzeg.

– Dziś pan Pulit chce przeprowadzić konsultacje społeczne pośród skarbimierzan, czy droga uzyskania praw miejskich dla Skarbimierza-Osiedle jest dobrym pomysłem. Jako zastępca burmistrza Brzegu na początku lat 90′ nie widział potrzeby przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców Brzegu. Decyzjami administracyjnymi z pominięciem dyskusji podzielono jeden organizm na dwa mniejsze. Wydzielono Gminę Skarbimierz z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i pozostawiono Brzeg z jego wielowiekowym dorobkiem kulturowym na pastwę losu – dodaje radny miejski Grzegorz Surdyka.

Zaznaczyć należy, że koncepcję łączenia samorządów jako pierwszy przedstawił właśnie Surdyka. W 2014 roku, ówczesny kandydat na burmistrza, zawarł ten pomysł w swoim programie wyborczym. Temat fuzji obu gmin wrócił po trzech latach. – Zawiązujemy z dniem dzisiejszym (20 listopada – przy. red.) komitet do spraw łączenia Brzegu i Skarbimierza. Do komitetu zapraszamy wszystkich mieszkańców Brzegu, ale również Skarbimierza. Mieszkańców, którym przyszły los miasta nie jest obojętny. Naszą bieżącą działalność proszę śledzić na profilu facebookowym i udostępniać go – informują przedstawiciele Młodego Brzegu.

Na odpowiedź Andrzeja Pulita nie musieliśmy długo czekać. Wójt odpiera również zarzuty, jakoby to on miał odłączać Skarbimierz od Brzegu. Mówi również o kulisach sprawy sprzed 20 lat.

– Kiedyś nazywało się to Miasto i Gmina Brzeg, ale zawsze terytorialnie było rozdzielone, natomiast były wspólne organy zarządzające. Skarbimierz terytorialnie zawsze funkcjonował odrębnie. W 1973 roku likwidowano powiaty i powstała Gromadzka Rada Narodowa Rataje i oczywiście Rada Miejska. Bodajże w 1975 roku pierwszym naczelnikiem Miasta i Gminy Brzeg był Józef Duda, ale tylko miesiąc, bo Brzeg mając przewagę głosów zmienił naczelnika. W kwietniu 1991 roku wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów o rozdzieleniu organów wykonawczych. W związku z tym przeprowadzono wybory uzupełniające. W gminie Skarbimierz wyłaniające wójta, a w Brzegu bez zmiany zarządu. Każdy może interpretować to różnie, ale wyboru organów dokonali mieszkańcy, nie Andrzej Pulit – tłumaczy wójt Skarbimierza i dodaje. – Jak ktoś chce obywatelom narzucać totalitarne rozgrywanie, to niech próbuje. Ci panowie po prostu nie wiedzą, co to jest samorząd. Należy szczegółowo ich pytać, w jakim celu chcą tego dokonać i wtedy będzie wiadomo, czy to jest mądre rozwiązanie i dla kogo.

Krytycznie na temat fuzji wypowiada się również były radny gm. Skarbimierz i przewodniczący zarządu Skarbimierza – Osiedle.

– Jako wieloletni mieszkaniec Skarbimierza uważam ten pomysł za nieporozumienie. Gmina powinna funkcjonować jako jednostka samodzielna, a budowanie strategii wyborczej Stowarzyszenia Młody Brzeg, na zasadzie podziałów i konfliktów, moim zdaniem jest szkodliwe dla mieszkańców gminy Skarbimierz – komentuje Jacek Hargot, obecnie radny powiatu brzeskiego.