Dwie oferty w przetargu na przebudowę kilku przejść dla pieszych w Brzegu

1
fot. UM w Brzegu
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Ponad 2 mln złotych może kosztować przebudowa dwóch przejść dla pieszych na ul. Robotniczej oraz trzech na ul. Boh. Monte Cassino. Do przetargu na to zadanie (podzielone na dwie części) wpłynęły dwie oferty. Co prawda analiza ofert jeszcze trwa, ale Gmina Brzeg już ogłosiła, że przejścia zostaną przebudowane.


Przypomnijmy, że na przebudowę przejść dla pieszych miasto otrzymało około 1,5 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na wspomnianych „zebrach”, poprzez likwidację barier architektonicznych oraz doświetlenie. Pod koniec października br. Gmina Brzeg ogłosiła przetarg na zadanie składające się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy trzech przejść dla pieszych w ciągu ul. Boh. Monte Cassino w Brzegu (przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar Katynia, przy wejściu do PSP nr 1 i przy skrzyżowaniu z ul. Rybacką), natomiast druga cześć, to przebudowa przejść dla pieszych na dwóch skrzyżowaniach ul. Robotniczej: z ul. Wileńską i z ul. Armii Krajowej.

Do przetargu wpłynęły dwie oferty (po jednej dla każdej części zamówienia) brzeskiej firmy Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK”. Pierwsza część zadania może zostać wykonana za cenę 1 098 629,26 zł, a druga za 1 069 157,57 zł. Oficjalne rozstrzygnięcie przetargu wydaje się być tylko formalnością, bo Urząd Miasta w Brzegu zdążył już zakomunikować, że przejścia zostaną przebudowane.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Zakres prac przy pięciu „zebrach” jest dość spory. Przebudowa przejść dla pieszych uwzględnia m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, prace remontowe w obrębie chodnika i zjazdów wraz z regulacją krawężników, a także wymianę warstwy ścieralnej na jezdniach oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z wykonaniem progów zwalniających wyspowych.

Jak wynika ze wzorów umów w dokumentacji przetargowej, wykonawca będzie miał 6 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację wszystkich prac na ul. Robotniczej, natomiast w przypadku przebudowy przejść na ul. Boh. Monte Cassino – wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA