Burmistrz Brzegu odniósł się do rankingu samorządów, w którym Brzeg zajął 702. miejsce

0
Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak (fot. archiwum)
Reklama
Reklama
Reklama

Jerzy Wrębiak nie będzie ogłaszał słabego wyniku Gminy Brzeg, jaki miasto zajęło w jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. Nie zamierza również wystąpić do organizatorów rankingu z wnioskiem o sprostowanie lub pozwem sądowym w sprawie wykazanej w rankingach ilości mieszkańców Brzegu. Znamy również opinię burmistrza, dlaczego Brzeg spadł w zestawieniu samorządów o kilkaset pozycji i zajął w tym roku tak słabe miejsce.


Przypomnijmy, że przez ostatnie lata burmistrz Jerzy Wrębiak chwalił się wysokimi pozycjami Brzegu (12, 32, 56 i 81. miejsce) w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. W treści komunikatów gloryfikowano ten rodzaj rankingu, jako „jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce”, w którym zajęta pozycja ma odzwierciedlać „działalność samorządu bardzo kompleksowo i wielowątkowo”. W tym roku o prestiżowym i wiarygodnym zestawieniu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” panowała informacyjna cisza ze strony włodarza, a Brzeg w tegorocznym rankingu uznawanym przez Jerzego Wrębiaka znalazł się dopiero na 702. miejscu.

Co ciekawe, jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce rankingów (w ocenie burmistrza Wrębiaka) prezentuje oprócz punktacji również ilość ludności w gminach, a jeśli porównamy dane o populacji pomiędzy Rankingiem Samorządów „Rzeczpospolitej” 2022 i 2023, to potwierdzają się nasze wcześniejsze ustalenia o depopulacji w Brzegu, czyli, że w ciągu jednego roku ubyło ponad 1000 mieszkańców miasta. Z tymi ustaleniami nie zgadzał się wcześniej wiceburmistrz Brzegu, który na jednej z sesji Rady Miejskiej Brzegu przedstawił – naszym zdaniem – wybiórcze dane GUS, co miało zaprzeczyć ustaleniom redakcji. Gdy wróciliśmy do tematu i opisaliśmy to w kolejnym artykule, włodarz Brzegu skierował do naszej redakcji nierzeczowy i nie odnoszący się do faktów wniosek o sprostowanie artykułu, który obecnie jest przedmiotem pozwu sądowego przeciwko naszym mediom (to już czwarta sprawa przeciwko naszej redakcji, trzy inne wygraliśmy, czwarta jest w toku).

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Okazuje się jednak, że burmistrz Wrębiak nie będzie kontynuował tradycji chwalenia się rankingiem samorządów i nie poinformuje mieszkańców Brzegu o tegorocznych wynikach, bo zdaniem włodarza informacja ta pojawiła się już w przestrzeni publicznej (można się tylko domyślać, że burmistrz ma na myśli nasz artykuł). Włodarz Brzegu nie zamierza również wystąpić do organizatorów rankingu z wnioskiem o sprostowanie lub pozwem sądowym dotyczącym wykazanej ilości mieszkańców, ale nie wyjaśnia dlaczego, więc i w tym przypadku można się tylko domyślać, że w końcu uznaje te dane za prawdziwe i wiarygodne. Odnosząc się natomiast do powodów, dlaczego Brzeg zajął tak słabe miejsce w rankingu samorządów, burmistrz uważa, że jest to spowodowane m.in. niskimi stawkami podatków i opłat lokalnych w gminie oraz wysokim wykonaniem wydatków inwestycyjnych w latach poprzednich. Myśląc analogicznie można by wyciągnąć wniosek, że wysokie miejsca rankingowe Brzegu w latach ubiegłych były spowodowane… wysokimi podatkami i opłatami lokalnymi oraz niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych w latach poprzednich.

Poniżej publikujemy treść naszych pytań skierowanych do burmistrza Jerzego Wrębiaka oraz odpowiedzi. Jednocześnie pozostawiamy te wątki bez komentarza, ponieważ sprawa wydaje się być nad wyraz oczywista.

Redakcja: Czy w ślad za latami poprzednimi (2019 – 2022) burmistrz Brzegu oraz Gmina Brzeg opublikują i poinformują mieszkańców Brzegu o wynikach tegorocznego rankingu? Jeśli tak, to kiedy, jeśli nie, to dlaczego?
Jerzy Wrębiak: Informacja o wynikach Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2023 jest już ogłoszona w przestrzeni publicznej naszego miasta, dlatego nie zamierzamy jej publikować.

Redakcja: Proszę o jasną i zwięzłą ocenę burmistrza Brzegu, jakie Pana zdaniem czynniki i działania spowodowały, że Brzeg w tegorocznym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” zajął 702 miejsce, czyli w porównaniu do roku 2022 spadł o kilkaset pozycji?
Jerzy Wrębiak: Niewątpliwie na pozycję Brzegu w cytowanym Rankingu miały wpływ niskie stawki podatków i opłat lokalnych w naszej Gminie oraz wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach poprzednich, w związku z kończącym się okresem planistycznym i brakiem naborów na realizacje inwestycji w nowym okresie. Jednak w roku bieżącym, dzięki pojawiającym się programom, angażowaliśmy się w pozyskiwanie nowych środków zewnętrznych, dzięki temu łącznie w ostatnim okresie Gmina Brzeg pozyskała kwotę 57,5 mln. zł na inwestycje. Liczymy na to, iż przyszłoroczny budżet, szacowany na kwotę nieco ponad 232 mln. zł., w tym środki planowane na inwestycje w kwocie ponad 54,7 mln. zł.. pozwoli na realizację zadań, które w największym stopniu wpływają na realizację celów długoterminowych.

Redakcja: Porównując dane o populacji Brzegu z Rankingów Samorządów Rzeczpospolitej 2022 oraz 2023 wynika, że w ciągu jednego roku w Brzegu ubyło ponad tysiąc mieszkańców. Czy w związku z publikacjami tych rankingów, burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wystąpił lub zamierza wystąpić do organizatorów Rankingu z wnioskiem o sprostowanie lub pozwem sądowym? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie szczegółów w tym zakresie, jeśli nie zamierza podjąć takich działań, to dlaczego?
Jerzy Wrębiak: Nie zamierzam wystąpić do organizatorów Rankingu z wnioskiem o sprostowanie lub pozwem sądowym dotyczącym wykazanej ilości mieszkańców.

Reklama
Reklama
Reklama