Katastrofalny wynik Brzegu w rankingu docenianym przez burmistrza Wrębiaka. Jesteśmy na… 702. miejscu, daleko za sąsiednimi gminami!

1
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Przez ostatnie lata burmistrz Jerzy Wrębiak chwalił się wysokimi pozycjami Brzegu (12, 32, 56 i 81. miejsce) w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. O zajmowanych lokatach Gminy Brzeg wśród ponad 800 gmin w całej Polsce mogliśmy czytać nie tylko na Facebooku włodarza, ale także na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Brzegu oraz oficjalnym profilu facebookowym brzeskiego magistratu. W treści komunikatów gloryfikowano ten rodzaj rankingu, jako „jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce”, w którym zajęta pozycja ma odzwierciedlać „działalność samorządu bardzo kompleksowo i wielowątkowo”. W tym roku o prestiżowym i wiarygodnym zestawieniu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” na razie panuje informacyjna cisza, jednak przyczyna może być prozaiczna –  Brzeg w tegorocznym rankingu uznawanym przez Jerzego Wrębiaka znalazł się dopiero na 702. miejscu!


Zanim przejdziemy do Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2023, zobrazujmy jak ważny jest to ranking dla burmistrza Brzegu. Jerzy Wrębiak w 2019, 2020, 2021 i 2022 roku, chwalił się kolejno zajmowanymi miejscami: 12, 32, 81 i 56. Było to na tyle istotne wydarzenie, że komunikaty publikowano nawet na oficjalnej stronie internetowej Gminy Brzeg oraz na profilu facebookowym Urzędu Miasta w Brzegu. Burmistrz Wrębiak przekonywał, że: – „W rankingu brano pod uwagę działalność samorządu bardzo kompleksowo i wielowątkowo. Oceniano trwały, zrównoważony rozwój, a na takim rozwoju naszego miasta najbardziej nam zależy (…) Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój”.

Kilka rzutów ekranu obrazujących komunikaty burmistrza Wrębiaka oraz Urzędu Miasta w Brzegu o Rankingu Samorządów

Dodajmy, że kryteria oceny Rankingu Samorządów ustala niezależna kapituła. W 2023 r. pod uwagę branych było około 30 wskaźników wyliczanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Niestety, w tym roku wynik Brzegu jest katastrofalny. Gmina Brzeg zajęła dopiero 702. miejsce na 898. gmin miejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce!

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Brzeg znalazł się nie tylko za sąsiadami z powiatu brzeskiego, jak Grodków (674. miejsce) i Lewin Brzeski (540. miejsce), ale także daleko za Oławą (267. miejsce), Jelczem-Laskowice (193. miejsce), Namysłowem (409. miejsce), czy Strzelinem (427. miejsce).

W tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Brzeg zajął dopiero 702. miejsce wśród wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce

Co ciekawe, jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce rankingów (w ocenie burmistrza Wrębiaka) prezentuje oprócz punktacji również ilość ludności w gminach, a jeśli porównamy dane o populacji pomiędzy Rankingiem Samorządów „Rzeczpospolitej” 2022 i 2023, to potwierdzają się nasze wcześniejsze ustalenia o depopulacji w Brzegu, czyli, że w ciągu jednego roku ubyło ponad 1000 mieszkańców miasta.

Do tematu będziemy wracać. O przyczyny tak dużego spadku Gminy Brzeg w prestiżowym i wiarygodnym rankingu, zapytamy władze miasta już w poniedziałek (6. listopada).

Czytaj również:
„Burmistrz Brzegu odniósł się do rankingu samorządów, w którym Brzeg zajął 702. miejsce”

„Mit o bogactwie Brzegu znów upada. Jest najnowszy ranking wydatków inwestycyjnych. Brzeg i Powiat Brzeski na dnie tabeli”

Reklama
Reklama