Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie z nowym patronem i sztandarem

0

W ZSCKP w Grodkowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Placówka nosić będzie imię Żołnierzy Niezłomnych i w poniedziałek 4. marca oficjalnie poświęcono i nadano placówce nowy sztandar.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był w tym roku w Grodkowie godnie i uroczyście obchodzony, a inicjatorem i zwornikiem wydarzeń była Pani Danuta Trzaskawska – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie.
W piątek 1. marca br. o godz. 18.00 w grodkowskim kościele pw. Św. Michała Archanioła została odprawiona Msza Św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych – patrona Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Grodkowie oraz o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla Fundatorów nowego sztandaru i całej społeczności szkolnej, którą zamówiła Pani Dyrektor szkoły.
Dwa dni później, tj. w niedzielę 3. marca odbył się trzeci Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, który oczywiście wpisał się w obchody Święta Żołnierzy Wyklętych.
W poniedziałek 4. marca zaś, o godz. 11.00 w Zespole Szkół CKP w Grodkowie od odegrania Hymnu RP rozpoczęła się podniosła uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, innych honorowych gości, w tym fundatorów sztandaru oraz całej społeczności szkolnej.
Pani Danuta Trzaskawka – Dyrektor ZS CKP w Grodkowie jako gospodarz uroczystości przywitała przybyłych gości: prof. dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka – Wiceprezesa IPN w Warszawie, Adriana Czubaka – Wojewodę Opolskiego, Dariusza Byczkowskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Woj. Opolskiego reprezentującego Marszałka Woj. Opolskiego, Ewę Smolińską – Wicestarostę Powiatu Brzeskiego reprezentującą organ prowadzący szkoły, dra Bartosza Kuświka – Naczelnika delegatury IPN w Opolu, który reprezentował także Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, Marka Wąsowskiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu reprezentującego Opolskiego Kuratora Oświaty, Macieja Stefańskiego – Radnego Powiatu Brzeskiego, Waldemara Wójcickiego – Wiceburmistrza Grodkowa, Barbarę Dybczak – Wójta Gminy Skoroszyce, Księży Proboszczów: Janusza Fajfura – Dziekana Dekanatu Grodków, Arkadiusza Markowskiego – Proboszcza Parafii w Grodkowie, Marka Ruczaja – Proboszcza Parafii w Starym Grodkowie, kpt. Reginę Mac – łączniczkę w oddziale WiN mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, kilkakrotnie więzioną przez UB, Henrykę Gruszkę, Aleksandrę Moroń i Andrzeja Jamro ze Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, Janinę Góral Prezesa Związku Sybiraków w Brzegu, dra Tomasza Greniucha – pracownika IPN w Opolu – historyka autora wielu publikacji o zgrupowaniu kpt. Henryka Flamego Bartka, Jana Szczygła przedstawiciela Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawicieli stowarzyszeń patriotycznych, związków zawodowych i organizacji harcerskich, wszystkich fundatorów sztandaru oraz przedstawicieli innych instytucji, prezesów i kierowników firm.
Serdecznie powitana została delegacja z miasta Beckum z Niemiec w składzie: Erwin Wekeiser – Dyrektor Berufskolleg Beckum, która jest szkołą partnerską ZS CKP oraz Carsten Hüther nauczyciel z tej szkoły – obydwaj goście byli także na Biegu Tropem Wilczym, a jak stwierdzili – z ogromną przyjemnością przyjęli zaproszenie na wszystkie uroczystości.
Szczególnie gorąco Pani Dyrektor przywitała uczniów szkoły na czele z Samorządem Uczniowskim, absolwentów, rodziców na czele z Panią Patrycją Pawlus – Przewodniczącą Rady Rodziców oraz całe grono pedagogiczne na czele z Panią Agnieszką Tomczyk – Wicedyrektorem ZS CKP i wszystkimi pracowników szkoły. Powitani także przedstawicieli mass-mediów regionalnych i lokalnych oraz przybyli mieszkańcy Grodkowa i okolic.
Następnie Pani Dyrektor skierowała kilka słów do audytorium i konieczne jest zacytowanie lub omówienie wielu fragmentów tego przemówienia, ponieważ zostały w nim przedstawione chronologicznie wydarzenia, których następstwem jest opisywana uroczystość.
– „Ważność […] chwili wynika oczywiście z faktu nadania i poświęcenia sztandaru, ale z drugiej strony ta okoliczność jest zwieńczeniem pewnego doniosłego procesu, który rozpoczął się w 2016 roku i doprowadził do wybrania i nadania patrona dla ZS CKP w Grodkowie” – mówiła dyrektor Trzaskawska. – „Przez tyle lat istnienia nasza szkoła nie posiadała żadnego patrona, a jest placówką oświatową znaczącą w środowisku grodkowskim, w której pracowało i pracuje wielu doskonałych nauczycieli i pracowników, a absolwentów tej szkoły nie sposób zliczyć, bo przecież od powstania tej szkoły, jej mury opuszczały kolejne roczniki. (…) Za początek działalności naszej szkoły przyjmuje się umownie datę 1 września 1951 roku, kiedy zostało utworzone Liceum Mechaniki Rolnej”. – dodała dyrektor.
W przemówieniu nie zabrakło także słów o zmianach szkoły przez lata istnienia. Jedno z istotnych wydarzeń w życiu szkoły, przypadło na 1. września 1997 roku kiedy to – Decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nastąpiły dwie ważne zmiany organizacyjne: szkoła otrzymała nową nazwę – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego oraz powołano nową jednostkę oświatową pod nazwą – Centrum Kształcenia Praktycznego. Kolejna zmiana przypadła na 1. września 2018 roku. Od tego dnia, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego – placówka otrzymała nową nazwę – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, a co ważniejsze – na podstawie przedmiotowej uchwały tej Rady – Technikum i Szkole Branżowej I Stopnia nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie nadano imię Żołnierzy Niezłomnych. Fakty te miały zasadnicze znaczenie dla rozpoczęcia starań o zakup nowego sztandaru, którego by nie było oczywiście, gdyby nie wybór przede wszystkim patrona szkoły, dlatego niezbędne jest odtworzenie najpierw ciągu zdarzeń prowadzących do wybrania jako patrona – Żołnierzy Niezłomnych
Dyrektor argumentowała wybór w przemówieniu: – „dla uzasadnienia wyboru tak wspaniałego patrona pozwolę sobie wrócić do wydarzeń z 2016 roku, kiedy to zespół archeologiczny pod kierunkiem obecnego dziś Pana Profesora Krzysztofa Szwagrzyka odkrył w lesie, w pobliskim Starym Grodkowie szczątki 30 zamordowanych bestialsko żołnierzy ze Zgrupowania kpt. Henryka Flamego „Bartka”, którzy zostali zwabieni zdradziecko na Opolszczyznę. (…) Mając zatem na uwadze konieczność przywracania pamięci wśród całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi o żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963, a z drugiej strony fakt odkrycia tej zbiorowej mogiły […] uznałam, że wybór takiego zbiorowego patrona dla naszej szkoły będzie godnym ich upamiętnieniem, a dla szkoły będzie to zaszczyt. (…) Za wyborem takiego patrona przemawia także to, że większość Żołnierzy Niezłomnych było młodymi ludźmi – polegli na polu chwały albo zostali zamordowani w katowniach ubeckich, mając osiemnaście, dwadzieścia lat czy niewiele więcej, czyli prawie rówieśnicy uczniów naszej szkoły. Owi młodzi ludzi otrzymali tradycyjne, patriotyczne wychowanie, a walczyli i ginęli za Ojczyznę – wolną Polskę i „zachowali się jak trzeba” – mogą być wzorem dla dzisiejszej młodzieży”.
– „Wracam jeszcze do 2016 roku, ponieważ jak wspomniałam, wtedy uznałam, że wybór Żołnierzy Niezłomnych jako Patrona szkoły to dobra decyzja i tak właśnie o tym mówiłam, w czerwcu tamtego roku przedstawiając swoją „Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie” podczas konkursu na stanowisko dyrektora tej szkoły, a po wyborze na to stanowisko podjęłam działania, aby zrealizować to zamierzenie, a cel ten został osiągnięty w 2018 roku” – dodała D. Trzaskawska.
Dyrektor przypomniała też, że w grudniu 2016 roku szkoła włączyła się także w Akcję „Rodacy Bohaterom” podjętą w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia, mającą na celu zbieranie paczek żywnościowych dla polskich kombatantów na Kresach, a w 2017 roku do Grodkowa zawitał „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym”, a pomysłodawcą i organizatorem tego biegu była oczywiście Pani D. Trzaskawska.
Zmiana nazwy szkoły, a przede wszystkim wybór patrona szkoły, wymagał ufundowania nowego sztandaru i jak powiedziała Pani Dyrektor – „Nowy sztandar, którego uroczystość nadania i poświęcenia właśnie przeżywamy, jest niezwykle ważny dla naszej szkoły nie tylko jako świadectwo uzyskania patrona szkoły, ale i namacalny symbol skutecznych działań mających na celu przywracanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych”.
Na koniec przemówienia Pani D. Trzaskawska stwierdziła, że sztandar, który choć jest prosty i zarazem zrozumiały w wymowie – to jego symbolika harmonizuje z wyborem Patrona. Z jednej strony sztandaru na niebieskim tle w koło wpisano nazwy szkół, w środku koła wyszyto orzełka wojskowego według wzoru z 1919 roku, który lekko uszkodzony został odnaleziony przez prof. K. Szwagrzyka, m. in. obok szczątków żołnierzy zamordowanych w Starym Grodkowie. Pod orzełkiem na biało-czerwonej szarfie umieszczono daty 1944-1963 – to czas walki Żołnierzy Wyklętych. Poniżej zaś imię Patrona i rok założenia szkoły. W narożnikach symbole formacji wojskowych: Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Na drugiej stronie płatu godło Polski – orzeł w kolorze srebra na tle czerwonym oraz wpisane w krąg słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna oraz Nauka i Praca.
W tym miejscu należy dodać, że sztandar wykonała Pani Mario Ziomko z Głubczyc, a Pan Marcin Żukowski – Harcmistrz Hufca ZHR z Głubczyc (syn pani Ziomko) przyczynił się w głównej mierze do wykonania projektu tego sztandaru. Dyrektor zadeklarowała, że: „sztandar przyjmujemy dziś z ogromną radością i wzruszeniem, będzie umieszczony w godnym miejscu, jak i poprzedni sztandar, będzie z nami podczas wielu uroczystości szkolnych i państwowych, w miejscach pamięci historycznej, szczególnie tych zroszonych krwią Żołnierzy Niezłomnych”.
Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez zaproszonych gości, którzy zostali wymienieni jako osoby powitane przez gospodarza tego wydarzenia, a wielu z nich miało także udział w ufundowaniu sztandaru. Wśród osób prywatnych i reprezentujących różnego rodzaju instytucje, które udzieliły wsparcia finansowego wymienić trzeba także: Oddział IPN we Wrocławiu na czele z Panem Dyrektorem – dr Andrzejem Drogoniem, Piotra Habinę (Zakład Budownictwa Grodkowa), Józefę Duczkowską – zasłużoną działaczkę NSZZ Solidarność z Nysy, właścicieli PHU AgroAs – Adama Sajdutkę i Zbigniewa Bednarskiego, Jana Staszyńskiego (Usługi Transportowe w Grodkowie), Mieczysława Niedźwiedzia – Prezesa Zarządu Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o., Jerzego Bar – Prezesa Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego BTA Sp. z o. o., nauczycieli i uczniów ZS CKP, Andrzeja Wajs (Usługi Transportowe Sowin), Andrzeja Miśtę – Prezesa Zarządu PSS Bazalt-Gracze Sp. z o.o., Tomasza Zawadzkiego – Prezesa Zarządu Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych SA w Niemodlinie, Pawła Byjosa (Zarząd Beta Security System Sp.z o. o.), Mariusza Piotrowskiego – Prezesa Zarządu Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych SA, Irenę Żołyńską (Usługi Edukacyjne Grodków), Jacka Chwalenia – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie, Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości im. rtm. Witolda Pileckiego – Kryptonim T-IV, MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie, Dorotę Putensen z Niemiec (absolwentka szkoły), Andrzeja Eliasza (Zakład Brukarski Grodków), Zygmunta Staszewskiego – działacza polonijnego w USA, dra Witolda Pietruka (Usługi Edukacyjne Grodków), Wojciecha Kąkola – Dyrektora Oddziału PKO BP SA w Grodkowie, Zdzisława Wojdaka – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów, Tadeusza Starucha – Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu; Agnieszkę i Pawła Jóźków (Firma Jubiler Agapol Grodków), Elwirę Biegaj – Prezesa Zarządu GRODWiK, Renatę Smarduch (EURO – PLAST Grodków), Grzegorza Pawelaka (sklep z AGD Grodków), Wiesława Jeleń z Grodkowa, Stanisława Jurasza (Komunalnik Sp. z o. o. Grodków), Oddział ZNP w Grodkowie, Ewę Raczyńską z Grodkowa, Danutę Nawrocką i Grażynę Dziekan – rodziców uczniów, Bronisławę Nowakowską i Grzegorza Piechotę – nauczycieli ZS CKP oraz Rafała Myszakowskiego z Grodkowa.
Goście obecni na uroczystości i zaproszeni do wbicia gwoździ zostali także poproszeni o dokonanie okolicznościowych wpisów w „Księdze pamiątkowej”. Po zakończeniu tej podniosłej części uroczystości nastąpił akt poświęcenia sztandaru, którego dokonał ksiądz Arkadiusz Markowski – Proboszcz Parafii p. w. Św. Michała Archanioła z Grodkowa.
Następnie dokonano aktu przekazania sztandaru społeczności szkolnej – najpierw prof. Krzysztof Szwagrzyk w imieniu zaproszonych gości przekazał sztandar na ręce Patrycji Pawlus – Przewodniczącej Rady Rodziców, reprezentującej także fundatorów sztandaru. Z rąk Pani Pawlus sztandar przejęła Pani Ewa Smolińska jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły czyli Starostwa Powiatowego w Brzegu, a potem przekazała sztandar Danucie Trzaskawskiej – Dyrektorce ZS CKP. Dyrektor najpierw ucałowała kraj płatu sztandaru – po czym okazała sztandar poprzez prezentację obydwu stron płatu sztandaru, a następnie wystąpił chorąży pocztu sztandarowego szkoły, aby przejąć nowy sztandar.
Uroczyste przekazanie sztandaru było ważną i doniosłą częścią uroczystości, a niemniej podniosły charakter miało następnie ślubowanie na sztandar, złożone przez wybranych uczniów szkoły.
Na zakończenie aktu nadania sztandaru głos zabrał Wojewoda Opolski, który stwierdził, że „sztandar stanowi najważniejszy, otoczony specjalną czcią i szacunkiem symbol każdej instytucji i placówki, dlatego z należnym zaszczytem przyjąłem zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości przekazania sztandaru Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie im. Żołnierzy Niezłomnych”. Społeczności szkolnej życzył też, aby „ (…) wszelkie działania pod patronatem tak zacnych Bohaterów […] niosły jeszcze więcej satysfakcji, a nowe wyzwania dawały wiele powodów do chwały”.
Następnie prof. Krzysztof Szwagrzyk pogratulował Pani Dyrektor otrzymania nowego, tak wspaniałego sztandaru, wyboru patrona zbiorowego związanego w szczególny sposób z Grodkowem poprzez bliskość mogiły zamordowanych Żołnierzy Wyklętych, którzy jak wielokrotnie podkreślano mogą stanowić wzór cnót patriotycznych dla dzieci i młodzieży. Także następny mówca – Ks. Proboszcz Marek Ruczaj gratulował otrzymania sztandaru i podkreślał związek wyboru patrona z odkryciem zbiorowej mogiły żołnierzy na „Polanie Śmierci” w lesie w pobliżu Starego Grodkowa.
Na koniec wystąpili uczniowie szkoły z krótką częścią artystyczną, składająca się z wierszy i tekstów poświęconych oczywiście Żołnierzom Niezłomnych. Dodatkowo, w czasie całej uroczystości pięknie śpiewały dziewczyny Emilia, Paulina Ruda i Celina Berini z zespołu „Semper Fidelis” – oczywiście także pieśni i piosenki o Żołnierzach Wyklętych, a ich występ stanowił znakomitą oprawę muzyczną imprezy.
Korzystając z łam Panoramy Powiatu – Pani Danuta Trzaskawska pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim darczyńcom, osobom biorącym udział w projektowaniu i wykonaniu sztandaru oraz zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości, bo dzięki nim akt nadania sztandaru miał tak uroczysty charakter i sprawnie przebiegł.
Szczególne podziękowania skierowane są dla tych, którzy może nie zostali w czasie uroczystości wymienieni i mogli odnieść wrażenie, że zostali pominięci, a nie było to oczywiście intencją organizatorów uroczystości. Pewnym choć niedostatecznym usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy mogą być szczególne okoliczności towarzyszące, o których mówiła Pani Dyrektor – „proszę wybaczyć – trudno mi ukryć wzruszenie podczas obecnej uroczystości, ale dzień jest niezwykły i podniosły nie tylko dla mnie i całej społeczności szkolnej”
Dla kronikarskiego obowiązku należy dodać, że niezależne od składanych już wielokrotnie podziękowań wszystkie osoby, instytucje czy organizacje otrzymają specjalne pisemne podziękowania, które zostały już przygotowane, a niebawem zostaną przekazane właściwym adresatom. Osobne i równie serdeczne podziękowania organizatorzy przekazują Panoramie Powiatu za objęcie uroczystości patronatem medialnym, także innym mass mediom patronującym imprezie i tym, które zamieściły artykuły, wzmianki czy zdjęcia z nadania sztandaru.