Czy dzięki burmistrzowi i radnym nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do Grodkowa?

1
fot. Damian Wolak

Wiele wskazuje, że tak może się stać. Z problemem nie potrafiło sobie poradzić starostwo powiatowe, więc sprawę w swoje ręce wzięli radni i burmistrz Grodkowa. Mimo likwidacji w ramach tzw. programu naprawczego, przez Brzeskie Centrum Medycznego, nocnej i świątecznej pomocy w Grodkowie z dniem 31.12.2019 roku, teraz pojawiła się szansa na funkcjonowanie tej placówki.


Likwidacja nocnej i świątecznej pomocy opieki zdrowotnej w Grodkowie wzbudziła ogromne kontrowersje, zwłaszcza wśród mieszkańców gminy. Pod protestem przeciw likwidacji świątecznej i nocnej pomocy podpisało się ponad 3500 mieszkańców w tym wszyscy radni gminy Grodków. Już pod koniec 2019 roku, kiedy stało się już jasne, że starostwo powiatowe w ramach tzw. programu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego, zlikwiduje taką placówkę w Grodkowie, burmistrz Antoniewicz rozpoczął rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jedyną możliwością choć częściowego finansowania okazała się refundacja tzw. dodatkowego miejsca wykonywania działalności, na która NFZ zadeklarował 7100 złotych miesięcznie. Kwota ta oczywiście jest niewystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania takiej placówki w Grodkowie, więc resztę brakujących środków (mówi się o kwocie około 40 000 złotych miesięcznie) pokryje z własnych funduszy gmina.

Jeśli w wyniku procedury przetargowej pojawi się faktyczna kwota na realizację tego zadania to planujemy ogłoszenie sesji nadzwyczajnej, podczas której tę brakująca kwotę uchwalimy. Mamy już źródło finansowania w tegorocznym budżecie gminy i wiemy też, że większość grodkowskich radnych jest za dofinansowaniem tego zadania – wyjaśnia burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz.

Ze względów prawnych i proceduralnych jedynym podmiotem, który może się starać o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia jest Brzeskie Centrum Medyczne. Dlatego też to BCM, a nie Gmina Grodków ogłosiło konkurs ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Brzeskiego Centrum Medycznego w Grodkowie”. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 23.01 do godziny 13:00. Czy znajdą się chętni do świadczenia tej usługi medycznej, czas pokaże. 

Robimy wszystko jako samorządowcy żeby ratować nocną i świąteczną pomoc w Grodkowie. Jesteśmy dużą gminą i do tej pory nocna oraz świąteczna pomoc funkcjonowała w naszym mieście. Ludzie są przyzwyczajeni do tej działalności, a jednym z zadań gminy jest również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w każdym aspekcie. Dofinansowujemy przecież działania straży pożarnej i policji. Dlatego też chcemy dofinansować działalność tej placówki leczniczej – podsumowuje burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz.

Jeżeli udałoby się przywrócić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Grodkowie, to działałaby na podobnych zasadach jak dotychczas. Opieka byłaby wówczas prowadzona przez czterech lekarzy.