Żegnaj Panie Bolesławie…

0
Bolesław Tokar

Bolesław Tokar urodził się w 1932 roku w miejscowości Bereżanka. Na ziemię grodkowską przybył wraz z rodzicami (w 1946 roku), z którymi zamieszkał w Skoroszycach. Od 1959 roku mieszkał w Grodkowie. Przez wiele lat pracował jako naczelnik grodkowskiej poczty. Wspomnienie i pożegnanie Pana Bolesława zawarł w swoim tekście Janusz Rzepkowski.

Jego przygoda ze znaczkami rozpoczęła się gdy miał 14 lat. Wtedy razem z kolegą kupił od pewnego młodzieńca stary poniemiecki klaser ze znaczkami. Podzielili się między sobą znaczkami na zasadzie „jeden dla ciebie jeden dla mnie”, nie zdając sobie sprawy, że rozbijają w ten sposób serię z określonej kolekcji. Podczas nauki w technikum pocztowym w Opolu w 1952 roku wstąpił do oddziału Polskiego Związku Filatelistycznego w Opolu. Gdy został zatrudniony na poczcie, łatwiej mu było nawiązać kontakt z innymi filatelistami, wymieniać się znaczkami z kolekcjonerami z Polski i z zagranicy.

Kolekcją życia ś.p. Bolesława Tokara była kolekcja znaczków, stempli, kart okolicznościowych oraz wszelkich wydawanych przez poczty całego świata okazjonalii poświęconych Janowi Pawłowi II. Z kolekcją tą nazwaną „Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju” objechał kawał Polski prezentując ją i opowiadając o historii jej powstania. Był niestrudzonym gawędziarzem i o znaczkach mógł mówić barwnie i dużo.

Jako kolekcjonera i członka związku filatelistów spotkało go wiele wyróżnień i nagród. Dla Grodkowa był niezwykle ważną postacią, o czym świadczy uhonorowanie Statuetką Zasłużonego dla Miasta. Z wielkim rozrzewnieniem wracał wspomnieniami do ukochanych kresów, do Bereżanki opisując piękno (potwierdzam – niespotykanie urocze miejsce).
Żegnaj Panie Bolesławie, będziesz mógł teraz bez przeszkód spotykać się z ukochanym Świętym Janem Pawłem II, odwiedzać ukochaną Bereżankę i Grodków. Rodzinie składam najszczersze wyrazy współczucia. Pogrzeb odbył się 17. marca na cmentarzu parafialnym w Grodkowie.


J. Rzepkowski