Oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim

0

W czwartek 6. lutego br. nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim. Otwarcie było zarazem oficjalnym zakończeniem inwestycji, polegającej na rozbudowie i modernizacji wyżej wymienionego punktu.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in.: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, zastępca Burmistrza Dariusz Struski, Radni Rady Miejskiej, wykonawca zadania, kierownik budowy, projektant, autorzy programu funkcjonalno-użytkowego, a także kierownik wydziału budowlanego Urzędu Miejskiego. 

Obecny na otwarciu ksiądz proboszcz parafii w Lewinie Brzeskim poświęcił obiekt i podkreślił, jak ważna jest świadomość ekologiczna społeczeństwa. Z kolei Burmistrz Artur Kotara podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów. Tłumaczył, że istnienie GPSZOK-u wynika nie tylko ze względów prawnych, ale również odpowiada na potrzeby mieszkańców w zakresie uzupełnienia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązującego w gminie Lewin Brzeski.

Każdy z gości uroczystego otwarcia miał szansę symbolicznego przecięcia wstęgi. Zebrani mieli okazję także zwiedzić cały obiekt. Dla przypomnienia, zadanie została zrealizowane pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim”.