Spotkanie dla mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności

0

W czwartek (05.09.2019), z inicjatywy Wójta Gminy Lubsza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza, w Gminny Ośrodku Kultury w Lubszy zorganizowane zostało spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków na działania podejmowane w sołectwach przez stowarzyszenia, grupy odnowy wsi, sołtysów i organizacje działające na terenie gminy.


Do udziału w spotkaniu zaproszono Wiesława Kryniewskiego Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który przedstawił Działania Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Nie zabrakło także Jadwigi Kulczyckiej Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, która zaprezentowała prelekcję, pn. „Wdrażanie podejścia Leader w województwie opolskim” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Podczas spotkania przedstawiony został również fundusz sołecki w Gminie Lubsza, który omówiła Jolanta Kuziemska Skarbnik Gminy Lubsza.  

Potrzeba zorganizowania takiego spotkania pochodziła od ludzi działających w sołectwach na rzecz lokalnej społeczności w ramach rad sołeckich, liderów odnowy wsi i stowarzyszeń – powiedział Wójt Bogusław Gąsiorowski. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Wojciech Jagiełłowicz po spotkaniu przyznał, że szkolenie spełniło swoje założenia.

Jestem zadowolony ze szkolenia, ponieważ cel został osiągnięty, uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak ważna jest inicjatywa oddolna mieszkańców w podejmowanych działaniach na rzecz wsi. – powiedział przewodniczący.

Prezentacja ze spotkania dotycząca Leader 2007-2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak dostępna jest na stronie gminy Lubsza: www.lubsza.ug.gov.pl 

W imieniu Wójta Gminy Lubsza i Przewodniczącego Rady dziękujemu wszystkim za udział w spotkaniu.