„Kultura u Seniora – działamy razem” jesienią

0
fot. GOK w Lubszy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wrzesień i październik dla uczestników kolejnej edycji projektu „Kultura u Seniora” to miesiące obfitujące w wiele warsztatów, spotkań i zajęć edukacyjnych.


Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy wraz z Biblioteką Publiczną w Dobrzyniu we wrześniu zaprosił uczestników projektu na spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Mirek, która m.in. opowiadała o tym, skąd czerpie pomysły na swoje, kierowane głównie do kobiet, książki, a także jak wygląda jej proces twórczy.

Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach scrapbooking. Technika wykonywania obrazów tą metodą od wielu pokoleń była obecna w domach naszych babek i prababek. W każdym domu znajdziemy album z powklejanymi zdjęciami, stare pamiętniki, wycinki z gazet, wycięte z kartek pocztowych świąteczne choinki, czy listy pochowane w skrzyneczkach. Scrapbooking to kolekcjonowanie wspomnień, chęć zatrzymania chwili i uwiecznienia tych momentów w formie obrazu. Podczas warsztatów powstało wiele wspaniałych prac ze zdjęciami najbliższych ozdobionymi pamiątkowymi wycinkami, odciskami dłoni, suszonymi kwiatami czy nawet fragmentami rękopisów przodków.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Kolejnym elementem projektu ,,Kultura u Seniora – działamy razem” było spotkanie w Ośrodku Wypoczynkowym w Kościerzycach, które rozpoczęło się prelekcją edukacyjną przygotowaną przez pracownika Nadleśnictwa w Brzegu. Podleśniczy Pan Michał Moskal opowiadał m.in. o grzybach, walorach przyrody i korzyściach, które seniorzy mogą czerpać z samego przebywania w okolicznych lasach oraz sposobach poradzenia sobie w lesie w przypadku gdy się zgubimy. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w całej pogadance, a przy okazji przy płonącym ognisku piekli kiełbaski.

Ponadto podczas spotkania, dzięki współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Michałowicach, seniorzy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a zdobyte informacje mogli od razu wypróbować na fantomie. Jako dodatkowy element szkolenia zostali zapoznani z podstawową obsługą AED – defibrylatora, a druhowie Grzegorz Szewczyk i Tomasz Literowicz odpowiadali na pytania zainteresowanych, jak również udzielali potrzebnych wskazówek w zakresie pierwszej pomocy, które kiedyś mogą okazać się niezbędne i ocalić komuś życie.

Na zakończenie spotkania Pani Agata Posmyk – wykwalifikowany fizjoterapeuta zaprosiła wszystkich zgromadzonych na pierwsze zajęcia fitness, które rozpoczęła na nowopowstałej na terenie ośrodka ścieżce edukacyjnej. Seniorzy po zajęciach ruchowych oglądali przyrodnicze tablice edukacyjne oraz tematyczne stanowiska, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zgromadzonych. Aktywnie wypróbowali tratwę sprawnościową do aktywizacji ruchowej, jak i przetestowali leśne rekordy i cymbały.

Spotkanie zakończyło się krótkim przedstawieniem planu zajęć przewidzianych w kolejnym etapie projektu ,, Kultura u seniora – działamy razem”.

Projekt „Kultura u Seniora – kalejdoskop działań” potrwa do stycznia 2024r..

Tegoroczna, kolejna już edycja projektu finansowana jest przez Fundację PZU. Opiekunem i realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy.

Reklama
Reklama