Wernisaż wystawy na zakończenie projektu pn. „Kosmos w muzyce i plastyce”

0

W dniach 21-22.10.2016 grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi uczestniczyła w zajęciach wpisanych w projekt „Kosmos w muzyce i plastyce”, który realizowany był w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach. 23.10.2016 – na zakończenie projektu odbył się wernisaż wystawy prac dzieci.


Województwo Opolskie i Muzeum Śląska Opolskiego realizuje w ramach Ogólnopolskiego Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego „Bardzo młoda kultura”, szereg działań i projektów pod szyldem „Eduko 2016-2018”. W ramach „Eduko” na Opolszczyźnie realizowanych jest kilkadziesiąt różnorakich działań, których celem jest współpraca między instytucjami naukowymi, szkołami z instytucjami kulturalnymi i ich wspólna edukacja w zakresie kultury i nauki dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednym z takich działań był projekt „Kosmos w muzyce i plastyce”, który został zrealizowany przez Opolskie Stowarzyszenie Edukacji (lider projektu) we współpracy z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, Brzeskim Centrum Kultury oraz Zespołem Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 21-22.10.2016.

W projekcie uczestniczyła 30-osobowa grupa uczniów z klas 4-6 z ZS nr 2 z OI w Brzegu, która przez dwa dni uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach. Dzieci poznawały tajemnice fascynującego świata kosmosu przez różnorodne zajęcia: taneczno-muzyczne, zajęcia twórcze, plastyczne, astronomiczne – w obserwatorium w Niwkach i pracowni badawczej. Finałem akcji był wernisaż wystawy prac powstałych w trakcie pobytu w Niwkach, wykonanych przez dzieci uczestniczące w projekcie. Wernisaż odbył się w niedzielę 23.10.2016 w Galerii Sztuki Współczesnej Brzeskiego Centrum Kultury. Każde praca – jak na dzieło sztuki przystało – została odpowiednio wyeksponowana i opisana.

Na wernisażu obecni byli – oprócz uczestników projektu i ich rodziców – przedstawiciele instytucji realizujących projekt i zaproszeni goście. Wśród obecnych wymienić należy: Pana Lesława Tomczaka – prezesa Opolskiego Stowarzyszenia Edukacji, dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty, Panią Lucynę Bończak – dyrektorkę Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu, Panią Hannę Franczak – dyrektorkę ds. edukacji RCRE, Panią Ewę Kustrę – kierowniczkę filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz Panią Joannę Ojdanę – koordynatorkę programu „Eduko 2016-2018”. Nie zabrakło także prowadzących zajęcia w ramach programu, w tym m.in. Pani Beaty Bułki (RCRE) i Pana Łukasza Oskara Michalaka (BCK). Za przygotowanie ekspozycji prac odpowiedzialni byli z kolei Jerzy Andruszko (Galeria BCK) oraz Joanna Augustyniak (BCK). Spotkanie poprowadził dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury – Jacek Ochmański.

Wszyscy zaproszeni goście podkreślali wagę zrealizowanego projektu. To właśnie na dorosłych, na pedagogach, instruktorach i rodzicach spoczywa obowiązek zaznajomienia dzieci i młodzieży szkolnej z fascynującym światem kultury i nauki. To dzięki takim projektom uczniowie mają okazję by zgłębić lub rozpocząć przygodę z astronomią, tańcem, muzyką, sztuką. Co ważne – uczestnicy projektu – bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich warsztatach. Jak potwierdzali rodzice, dzieci tuż po powrocie z Niwek, podkreślały, że po pierwsze – chętnie znowu wzięłyby udział w tego typu zajęciach, po drugie – dla wielu z nich był to jeden z najlepszych wyjazdów w życiu.

Takie słowa najmłodszych świadczyć mogą tylko o tym, że program „Eduko” realizowany na Opolszczyźnie to trafiony pomysł. Cieszy fakt, że różne instytucje jednoczą się by edukować przyszłe kadry i elity naszego kraju.