Edukacja prawna w I LO w Brzegu w roku szkolnym 2018/2019

0
fot. Szkoła

Wybitny francuski pisarz i noblista Albert Camus powiedział, iż „Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa”. Mając na uwadze jego słowa w roku szkolnym 2018/2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Brzegu realizowany będzie program edukacji prawnej, który swym zasięgiem obejmie wszystkich uczniów szkoły. Będzie to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w listopadzie 2017 roku.


30 listopada 2018 roku Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu Pani sędzia Magdalena Woźniak, Pan sędzia Grzegorz Kowolik – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (Oddział w Opolu) oraz Dyrektor I LO w Brzegu Pani Katarzyna Grochowska podpisali nowe porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w „Starym” Ogólniaku.

Celem programu, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie jej praktycznej wiedzy prawniczej – będzie się to odbywało poprzez prowadzenie wykładów i lekcji z zakresu prawa, a także symulację rozpraw i wizyty w Sądzie Rejonowym w Brzegu. Należy pamiętać, iż w naszej szkole uczy się także pełnoletnia młodzież, a – zgodnie z paremią prawniczą, wywodzącą się z praw rzymskiego – „Ignorantia legis non excusat“, stąd takie zajęcia cała społeczność I LO w Brzegu ocenia bardzo pozytywnie. Inicjatorem i opiekunem projektu jest Pan Wojciech Wolak.

Aleksandra Wójcik