W Ósemce – Pasowania nadszedł czas… „Dziecko jest jutrem …” Janusz Korczak

0

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu tradycją stoi. Jednym z jej nieodzownych elementów jest uroczystość „Pasowania na ucznia”. I tak, jak co roku, w piękny październikowy dzień 14.10.2019r. pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Uroczystość została zorganizowana przez wychowawców klas pierwszych: Delfinę Tobiasz, Jolantę Hołysz, Annę Pączek, Barbarę Bąkowską oraz Leszka Listowskiego we współpracy z dyrekcją szkoły oraz rodzicami uczniów. Uczestniczyli w niej pracownicy szkoły, grono pedagogiczne, delegacje uczniowskie oraz rodzice i dziadkowie. Zaszczycili nas także swoją obecnością zaproszeni goście: zastępca burmistrza Brzegu – Bartłomiej Kostrzewa, radna Rady Miejskiej – Renata Listowska, kierownik Klubu Wojskowego – Jana Koronkiewicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – Magdalena Kłoda oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Aleksandra Głowik.


Przygotowania do występu trwały już od września, kiedy to rozpoczęliśmy swoją wspólną szkolną przygodę. Pierwszaki, pod okiem swoich wychowawców, ochoczo pracowały podczas prób, szlifowały swoje talenty recytatorskie, muzyczne i taneczne. Program artystyczny, przygotowany przez pierwszoklasistów, w bajkowy sposób podkreślał wartości społeczne oraz życiowe. Uczył mądrości życia, nie tylko szkolnego. Postaci zwierząt, m.in. pszczółka, mrówka, konik polny, w radosnych i muzycznych akcentach, poprowadziły pierwszaków przez meandry szkolnego życia. Opowiadały o pracowitości, wytrwałości, odwadze… Kulminacją i zarazem najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów uroczystej przysięgi. Pasowania dokonał nasz gość – zastępca burmistrza Brzegu – Bartłomiej Kostrzewa wraz z dyrektorem szkoły Lucyną Bończak. Uczniowie zostali pięknie przystrojeni kolorowymi biretami, a rodzice wręczyli im wymarzone upominki. Z-ca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką rangę zawodu nauczyciela, przytaczając sentencję męża stanu Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” oraz stare polskie powiedzenie: „Obyś cudze dzieci uczył”, świadczące o tym, że od dawien dawna ludzie zdawali sobie sprawę, że praca nauczyciela jest niezwykle trudna. Ponadto – w tym szczególnym dniu – dziękując wszystkim pracownikom szkoły – złożył najserdeczniejsze życzenia. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu zaakcentowała, że nasza szkoła z dużym sukcesem kształci uczniów z przeróżnym potencjałem, ale i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jak praktyka szkolna pokazuje, wszyscy zyskują na tej różnorodności, wszyscy prędzej czy później odnoszą sukcesy – bo my jako szkoła stawiamy na wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, mocno zaangażowanych w swoją codzienną pracę, pełnych pasji, entuzjazmu, empatii, cierpliwości, ale i konsekwencji i odpowiedzialności. Stawiamy również na dobrą i bliską współpracę z rodzicami – naszymi partnerami, wspierającymi nas we wszystkich działaniach.  Zwróciła również uwagę na to, że bycie rodzicem w XXI wieku to w wielu przypadkach odmiana sportu ekstremalnego. Niezwykle ważne jest, by w świecie szeroko rozumianego przesytu wychowywanie dziecka było jedną z najważniejszych aktywności rodziców. Wszystkim pracownikom szkoły życzyła, aby odradzał się należny nam autorytet społeczny.

Uroczystość „Pasowania na ucznia” to także bardzo ważny czas dla rodziców, którzy wraz z dziećmi rozpoczynają nowy etap w życiu. Muszą zmagać się z nowymi obowiązkami, wyzwaniami. Muszą wdrażać swoje pociechy do systematyczności i obowiązkowości. Umacniać w nich poczucie wartości wiedzy w życiu każdego człowieka. Dlatego też i oni złożyli uroczyste przyrzeczenie, aby dochować tych wszystkich wartości i prawideł. W dalszej części spotkania dzieci otrzymały także życzenia od przedstawicieli Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Starsi uczniowie życzyli wszystkim pierwszoklasistom powodzenia na szkolnej drodze, zapewniali o swojej pomocy, wsparciu  i życzliwości. To miły akcent, który umacnia więzi i solidaryzuje pokolenia naszych uczniów.

Nie można zapomnieć, że 14.10.2019r. to także dzień, w którym odbywają się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nasi mali artyści złożyli całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, wysiłek, zapał i zaangażowanie. Podarunkiem był taniec „Trojak” w wykonaniu grupy tanecznej złożonej z pierwszoklasistów oraz kosz pełen jesiennych jabłek z pięknym przesłaniem, mówiącym o tym, że „Nauczyciel jest nośnikiem wartości”. Mamy nadzieję, że wdzięczne wykonanie tańca i ten owocowy podarek ujęły serca naszych wszystkich gości.

Żegnając się z Państwem, chciałabym jeszcze nawiązać do cytatu, który ozdabia początek tego artykułu, a który niesie tak ważne i ponadczasowe przesłanie. Jak powiedział Janusz Korczak: „Dziecko jest jutrem…” i trudno się z nim nie zgodzić. To do dzieci należy przyszłość. To one będą pisały nowe karty życia. Aby były one piękne i wartościowe, już teraz trzeba je kształtować, modelować i ubierać w kolorowe i radosne barwy. To dużo zadań dla nauczycieli, wychowawców, ale przede wszystkim rodziców naszych „dzieci jutra”.

Z belfrowskim pozdrowieniem

Anna Pączek