Nowości na Słowiańskiej. ZSZ otwiera nowe kierunki nauczania

0

Wiosna to intensywny czas w szkołach – nauka do egzaminów, praktyki uczniowskie oraz przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Na Słowiańską, czyli do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, wiosna przyniosła nowości. Otrzymaliśmy zgodę na otwarcie nowego kierunku nauczania – technik programista oraz w ramach szkoły branżowej zawodów: elektryk, kucharz i cukiernik. Nabór na te kierunki będzie już w tym roku szkolnym, natomiast kolejny kierunek – technik robotyk rozpocznie naukę w roku szkolnym 2022/2023.


Oczywiście, oprócz nowych kierunków szkoła oferuje nauczanie w zawodach, które od lat cieszą się popularnością: technik elektryk ( klasy patronackie firm energetycznych – Tauron), technik informatyk, technik organizacji turystyki ( innowacja: sport – turystyka – rekreacja),technik handlowiec ( innowacja : E-commerce – sprzedaż internetowa), technik żywienia i usług gastronomicznych (innowacja : dietetyka z elementami oceny żywności).

W ostatnich latach w szkole zmodernizowano, rozbudowano i unowocześniono bazę do kształcenia zawodowego. Pozyskano nowe pracownie oraz laboratoria, a stare, dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi, zyskały najnowsze wyposażenie, dzięki któremu młodzież jest lepiej przygotowana do zdobywania kolejnych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Biorąc pod uwagę wyposażenie pracowni szkolnych i kwalifikacje nauczycieli zdecydowano się na otwarcie nowych kierunków – technik programista, który aktualnie jest najbardziej pożądanym zawodem w regionie opolskim o dolnośląskim oraz zawodów kucharz, cukiernik i elektryk w szkole branżowej.

W szkole branżowej wszystkie zajęcia praktyczne odbywać się będą w pracowniach szkolnych, uczeń nie musi szukać praktyk u pracodawcy, zajęcia odbywają się wyłącznie w dniach nauki szkolnej( nie ma praktyk w czasie ferii i wakacji). Jest to atrakcyjna oferta, gdyż w dobie pandemii młodzież nie musi jeździć na praktyki do różnych zakładów, nie ma konieczności wyjazdów na miesięczne kursy zawodowe. W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Ma potem możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskania tytułu technika. Z wiosennych nowości na Słowiańskiej możemy się też pochwalić nowym logo szkoły, stroną internetową, odmienionymi mediami społecznościowymi…wiele można by wymieniać. Słowiańska zawsze na czasie.