Konkurs czy jego parodia? Monkiewicz i zarząd powiatu wybiera dyrektora szkoły

0

Kontrowersyjny, żeby nie powiedzieć skandaliczny, skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie wywołał ostry sprzeciw Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie. Związkowcy domagają się zmiany przewodniczącej komisji Anetty Zych-Rzepeckiej, nauczyciela placówki, w której odbywa się… konkurs.

Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie Dorota Muziewicz zwróciła się do starosty Jacka Monkiewicza i Zarządu Powiatu z prośbą w sprawie zmiany przewodniczącej Komisji Konkursowej, która powołana jest w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie. Konkurs odbędzie się 9. czerwca 2021 r. o godzinie 8.00.

Według szefowej NSZZ Solidarność, Anetta Zych-Rzepecka nie powinna być powołana na przewodniczącą Komisji Konkursowej ponieważ jest nauczycielem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie i przebywa obecnie na urlopie bezpłatnym. Jako pracownik tej placówki nie powinna być, według związkowców, w ogóle członkiem takiej komisji. Jest ona ujęta w arkuszu organizacyjnym szkoły i w związku z tym nie jest osobą obiektywną w stosunku do kandydatów starających się o stanowisko dyrektora ZSP w Grodkowie. Według Doroty Muziewicz jest bezpośrednio zainteresowana wyborem jednego z kandydatów, o którego poparcie zabiega osobiście.

Postawa pani przewodniczącej komisji konkursowej budzi niepokój wśród nauczycieli szkoły należących do naszego związku zawodowego. W roku 2016 kandydowała na stanowisko dyrektora ww. szkoły, a wcześniej pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. Teraz zależy jej na wyborze wytypowanego przez siebie kandydata, który będzie realizował jej politykę oświatową. Nauczyciele boją się o swoje miejsce pracy, bo od września do ZSP zostanie włączone Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie. […] Ww. okoliczności świadczące o bezpośrednim związku i uwikłaniu przewodniczącej komisji konkursowej w bieżące sprawy szkoły nie dają gwarancji bezstronności w wyborze przyszłego dyrektora. – dodaje w swoim piśmie, które skierowane zostało także do Opolskiego Kuratora Oświaty i radnych powiatu.

Przedstawiciele związku zawodowego wnosili także w swoim piśmie, aby w komisji konkursowej były osoby obiektywne, które wyłonią najlepszego kandydata dającego pewność miejsc pracy zatrudnionym nauczycielom, bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i szansę rozwoju placówki.

Przypomnijmy, że członków komisji powołał Zarząd Powiatu (w składzie: Jacek Monkiewicz, Ewa Smolińska, Arletta Kostrzewa, Monika Jurek, Tomasz Komarnicki) uchwałą z dnia 19 maja 2021 roku. W jej skład wchodzą następujące osoby: 1. Anetta Zych-Rzepecka – przedstawicielka organu prowadzącego, przewodnicząca komisji; 2. Alina Grochalska – przedstawicielka organu prowadzącego; 3. Maciej Róg – przedstawiciel organu prowadzącego; 4. Marek Wąsowski – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu; 5. Robert Socha – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu; 6. Magdalena Szałagan – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Opolu; 7. Mariola Chwalenia – przedstawicielka Rady Pedagogicznej; 8. Grzegorz Malinowski – przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 9. Magdalena Wołk-Łaniewska – przedstawicielka Rady Rodziców;  10. Patrycja Pawlus – przedstawicielka Rady Rodziców; 11. Jolanta Szuchta – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego; 12. Dorota Róża – przedstawicielka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Poprosiliśmy o komentarz i wyjaśnienia starostę Monkiewicza. Niestety nie znalazł dla nas czasu i nie odpowiedział na żadne z zadanych pytań. Poniżej treść pytań jakie wysłaliśmy do starosty.

1. Czy w związku z pismem od Przewodniczącej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie starosta Monkiewicz zamierza zmienić przewodniczącą Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie? Jeśli nie, to proszę o uzasadnienie dlaczego nie zamierza dokonać takiej zmiany?

2. Czym kierował się i jakie powody zdecydowały, że starosta Monkiewicz i Zarząd Powiatu powołał na przewodniczącą komisji Anettę Zych-Rzepecką?

3. Czy starosta Monkiewicz uważa, że przewodniczącym komisji konkursowej, która wybiera dyrektora szkoły powinien być jej pracownik. Czy taka osoba według starosty będzie gwarancją bezstronności i obiektywności?

4. Czy starosta Monkiewicz nie obawia się, że pozostawienie na stanowisku przewodniczącej komisji konkursowej Anetty Zych-Rzepeckiej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków prawnych na przykład w postaci zaskarżania procedury konkursowej?

Zamiast komentarza

Gratulacje panie Monkiewicz! Przede wszystkim za „transparentność” pańskich i zarządu działań. Uważamy, że nieodpowiadanie na pytania mediów i uciekanie od odpowiedzi na niewygodne pytania jest niepoważnym sposobem komunikowania się nie tylko z nami, ale także z naszymi czytelnikami, a więc mieszkańcami powiatu brzeskiego. Gratulacje także za dotarcie do granic absurdu, bo absurdem właśnie można określić powołanie do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły, osoby, która jest zatrudniona w tej szkole i kandydowała kiedyś na stanowisko jej dyrektora. To absolutnie podważa wiarygodność i bezstronność komisji, a sam fakt powołania takiej osoby na przewodniczącą tejże komisji jest co najmniej skandaliczny i nieuczciwy. Przerażające jest to do czego może posunąć się obecny Zarząd Powiatu w celu realizacji swoich „interesików” i obsadzania kolejnych stanowisk.

Kto wie, być może następnym krokiem Jacka Monkiewicza, Moniki Jurek i reszty zarządu będzie obsadzanie przedsiębiorców w komisjach konkursowych dotyczących na przykład remontów dróg, którzy mają wygrać takie postępowania…