Archiwum Kresowe (cz. IV) – Weksle i obligacje wojenne

0
Weksel na sumę 200 guldenów

W Muzeum Piastów Śląskich trwają zaawansowane prace nad utworzeniem Archiwum Kresowego. Zbiór jest już ogromny, powiększa się z każdym dniem, między innymi dzięki hojności ofiarodawców. Archiwum będzie bazą, rezerwuarem wystawy stałej oraz wystaw czasowych poświęconych Kresom Południowo-Wschodnim.


W przepastnych już zasobach Archiwum Kresowego znalazło się również miejsce na papiery wartościowe, takie jak weksle czy obligacje wojenne. Dla ilustracji pokażmy te oto: dwa weksle na sumę 200 guldenów i jeden na 240 koron, oba wystawione w Samborze – czyli Galicja, zabór austriacki – u schyłku XIX wieku.

Z obligacji zaś – radzieckie obligacje pożyczki wojennej: z 1940 roku na kwotę 10 rubli, z 1943 – na 50 rubli, z 1945 – na 200 rubli. W niejednym „domowym archiwum kresowym” można takie wojenne, smutne pamiątki znaleźć.

Weksle, obligacje dawały gwarancję wierzycielom, czasem spędzały sen z powiek dłużnikom. Lecz kiedy dłużnikiem jest państwo, a szczególnie takie jak Związek Radziecki, a jeszcze szczególniej pod rządami Stalina, a w dodatku wierzycielem jest Polak z Kresów od Polski oderwanych – sprawa się znacznie komplikuje. Jak to z tymi obligacjami było później? Jaką rolę odegrały w czasie trwania wojny? Będziemy pytać historyków drugiej wojny światowej.

Wszystkich chcących przekazać Archiwum Kresowemu pamiątki związane z Kresami Wschodnimi i historią przesiedlenia prosimy o kontakt z pracownikami Muzeum Piastów Śląskich: Małgorzatą Młynarską (tel. 77 416 32 57 wew. 106) i Teresą Piasecką (tel. 77 416 32 57 wew. 118).

Zobacz też:
Archiwum Kresowe (cz. III) – Fotografie portretowe
Archiwum Kresowe (cz. II) – Pamiętniki
Archiwum Kresowe (cz. I) − Listy