Grodkowskie targowisko znów w pełni czynne. Kupujący i handlarze muszą przestrzegać obostrzeń

0
fot. archiwalne

Pod koniec maja informowaliśmy na łamach Panoramy Powiatu i portalu Brzeg24.pl, że grodkowskie targowisko miejskie funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Najpierw od 12.03 do 20.04 było całkowicie nieczynne. Później sprzedaż mogły prowadzić jedynie stoiska z żywnością i kwiatami. 2. czerwca Gmina uruchomiła targowisko w pełnym zakresie. Nie brakuje jednak obostrzeń, których muszą przestrzegać zarówno klienci jak i sprzedający.


Pod koniec maja, informowaliśmy na łamach naszych mediów, że jest szansa, że pełne otwarcie grodkowskiego targowiska miejskiego nastąpi już na początku czerwca. Tak też się stało, a Urząd Miejski w Grodkowie poinformowała na swojej stronie internetowej (www.grodkow.pl), że targowisko, przy ulicy Warszawskiej wznowiło funkcjonowanie od 2. czerwca.

Podczas korzystania z targowiska należy przestrzegać zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964) oraz innych obowiązujących w tej kwestii przepisów (…). – czytamy w komunikacie grodkowskiego magistratu. 

Zgodnie z informacja Urzędu, zarządzający straganami (sprzedawcy) są zobowiązani zapewnić kupującym rękawiczki jednorazowe lud środki do dezynfekcji rąk. Dodatkowo, osoby przebywające na targowisku muszą zakrywać usta i nos – przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Muszą też nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. 

Obowiązkowe jest także poruszanie się w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. Zachowanie tej odległości nie dotyczy osób: sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;  sprawujących opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Wszystkie obostrzenia obowiązują do odwołania. Pełna treść komunikatu Urzędu Miejskiego w Grodkowie dostępna jest na stronie www.grodkow.pl