Burmistrz Jerzy Wrębiak nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania

0

W brzeskim ratuszu trwa sesja absolutoryjna, na której burmistrz Jerzy Wrębiak przedstawił raport o stanie gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, procedowanie nad tymi dwoma dokumentami kończy się głosowaniem. W obu przypadkach Jerzy Wrębiak nie uzyskał bezwzględnej większości, czyli 11 głosów.


Za udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza Wrębiaka głosowało 10 radnych, przeciw było 8, a troje się wstrzymało. Za głosowali: Radosław Preis, Jacek N., Dariusz Socha, Janusz Żebrowski, Mariusz Andruchowicz, Andrzej Witkowski, Renata Biss, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski i Wojciech Komarzyński. Przeciw byli: Jadwiga Kulczycka, Renata Listowska, Grzegorz Surdyka, Anna Głogowska, Krzysztof Grabowiecki, Tomasz Wikieł, Bożena Szczęsna i Grzegorz Chrzanowski.
Od głosu wstrzymali się: Ewa Kozioł, Piotr Szpulak i Paweł Grabowski.

W przypadku absolutorium radni głosowali nieco inaczej, ale ostatecznie i tak Jerzy Wrębiak nie uzyskał bezwzględnej większości. 10 radnych głosowało za, 2 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.
Za głosowali: Radosław Preis, Jacek N., Dariusz Socha, Janusz Żebrowski, Mariusz Andruchowicz, Andrzej Witkowski, Renata Biss, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski i Wojciech Komarzyński. Przeciw głosowały: Bożena Szczęsna i Anna Głogowska, z kolei od głosu wstrzymali się: Jadwiga Kulczycka, Renata Listowska, Grzegorz Surdyka, Tomasz Wikieł, Grzegorz Chrzanowski, Ewa Kozioł, Piotr Szpulak i Paweł Grabowski.

Dodajmy, że brak wotum zaufania dla burmistrza Brzegu nie wiąże się na razie z poważniejszymi konsekwencjami. Dopiero w przypadku nieudzielenia wotum w dwóch kolejnych latach, radni mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.