ZUS: pracujący emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej

0
fot. ZUS
Reklama
Reklama
Reklama

Zbliżają się ważne miesiące dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Chodzi o limity dorabiania obowiązujące od grudnia.


Zmiana na korzyść
W tym roku to czwarta zmiana limitów bezpiecznego dorabiania. Przez kolejne trzy miesiące seniorzy na wcześniejszych emeryturach będą mieli bardziej komfortowe warunki, by dorabiać do budżetu domowego. W porównaniu do września, października i listopada tego roku bezpieczny niższy próg, który nie wpłynie na zmniejszenie emerytury lub renty, powiększy się o 132 złote. Natomiast limit, który nie spowoduje zawieszenia emerytury wzrośnie aż o 246 zł.

  • „Od grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, którzy dorabiają do świadczeń wypłacanych przez ZUS mają większy nawias bezpieczeństwa. W grudniu oraz w styczniu i lutym przyszłego roku zarobki do 5036,50 złotych brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury bądź renty. Druga kwota, którą warto zapamiętać to 9353,50 zł brutto. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ZUS będzie miał prawo zawiesić wypłacanie świadczenia” – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dobre wiadomości są pokłosiem podwyższenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał br. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 7194,95 zł – to o niecałe 190 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (7005,76 zł). Kwoty dorabiania wyznacza 70 proc. i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale kalendarzowym, stąd w najbliższych trzech miesiącach te progi będą wynosić odpowiednio 5036,50 zł brutto i 9353,50 zł brutto. Miesięczne przychody w tych granicach będą oznaczały zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi:

• dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 794,35 zł,

• dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595,80,

• dla renty rodzinnej dla jednej osoby 675,24 zł.

Bez limitu
Emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna) nie muszą oglądać się na progi w uzyskiwaniu dodatkowych przychodów. Mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i bez obawy, że ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę czy rentę. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Reklama