Brzeg sprzedaje grunty i budynki

0

Nie ma miesiąca, aby w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg nie dostrzec ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości. Na handel idą działki budowlane, grunty rolne, cała kamienica, nieruchomość nad morzem, a nawet kawalerka we Wrocławiu. Cześć zasobów, które dotychczas należały do miasta, znalazła już nowych nabywców, inne wciąż czekają. Sprzedaż niektórych nieruchomości ujęto w przychodach budżetowych gminy na rok bieżący.


W styczniu Gmina Brzeg opublikowała wykaz nieruchomości przy ul. Malinowej przeznaczonych na sprzedaż. Ostatecznie z czterech działek pod zabudowę jednorodzinną na razie udało się sprzedać dwie, za kwotę 161.499,00 zł. W tym samym miesiącu gmina sprzedała również grunty orne: 6,9940 ha za 295.000,00 zł oraz 1,5207 ha za 60.600,00 zł.

Luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec i sierpień, przyniosły kolejne gminne oferty sprzedaży. Pod młotek trafiła m.in. działka przy ul. Błonie. Ta nieruchomość znalazła nowego właściciela za kwotę 149.076,00 zł.

Wciąż trwają procedury zmierzające do sprzedania całej kamienicy przy ul. Wolności 14 (cena wywoławcza 1 mln złotych), półhektarowej działki położonej nad morzem w Jarosławcu (cena wywoławcza 1.060.000,00 zł), czy kawalerki we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej (cena wywoławcza 200.000,00 zł).

Dodajmy, że nadmorskie grunty uzbrojone w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną pełniły kiedyś funkcję obozowiska i pola namiotowego dla harcerzy z Brzegu. Z kolei budynek przy ul. Wolności 14 miał niegdyś zostać wyremontowany, a lokale w nim znajdujące się pełnić funkcję mieszkań socjalnych. Pod koniec 2014 roku rozstrzygnięto nawet przetarg za kwotę 66 420,00 zł brutto na opracowanie dokumentacji technicznej, która miała być wstępem do adaptacji obiektu, jednak nowy wówczas burmistrz zmienił plany co do tej kamienicy i mówiło się, że ma ją nabyć prywatny inwestor, który planował utworzyć tam coś w rodzaju domu dla seniora. Pomysł chyba jednak nie wypalił, a rykoszetem dostał inny przedsiębiorca, któremu gmina wypowiedziała umowę dzierżawy (w tej sprawie trwa postępowanie sądowe). Jeśli chodzi o kawalerkę we Wrocławiu, to Gmina Brzeg nabyła ją pod koniec 2017 roku na podstawie, dziedziczenia ustawowego w wyniku odrzucenia spadku przez krąg spadkobierców pośród członków rodziny poprzedniego właściciela.

Należy również zaznaczyć, że wyprzedaż zasobów Gminy Brzeg jest pośrednio związana z tegorocznym budżetem miasta. Pieniądze za 3 nieruchomości przy ul. Malinowej, nieruchomość przy ul. Błonie oraz dwie działki rolne, już wcześniej zostały ujęte w przychodach budżetowych.