Koronawirus w Urzędzie Gminy Skarbimierz? Urząd zamknięty do 7 sierpnia

0
źródło: skarbimierz.pl

Urząd Gminy Skarbimierz oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu będą zamknięte do dnia 7 sierpnia z powodu zagrożenia spowodowanego zakażeniem koronawirusem. Taki oto komunikat pojawił się na stronie internetowej gminy.

Zamknięcie urzędu oraz ośrodka pomocy związane jest z potencjalną możliwością zakażenia koronawirusem pracowników obu jednostek. Na dzisiejszej sesji rady gminy wójt Andrzej Pulit poinformował radnych, że na terenie urzędu doszło do spotkania władz gminnych z osobą, która miała kontakt z chorym na COVID-19. W związku z tym wójt Pulit podjął decyzję o czasowym zamknięciu budynku urzędu. Co ciekawe, osoba, która miała kontakt z zakażonym koronawirusem, to – według słów wójta Pulita – przedsiębiorca, który jest odpowiedzialny za zwiezienie na teren leżący w gminie Skarbimierz prawie 2000 ton szkodliwych substancji. Wójt poinformował radnych, że przedsiębiorca zobowiązał się wywieźć odpady z terenu leżącego w gminie do miejsc, z których zostały one sprowadzone. Nie przedstawił jednak radnym żadnego dokumentu potwierdzającego takie zobowiązanie przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że tematem nielegalnego składowania odpadów na terenie gminy Skarbimierz od dłuższego  zajmuje się prokuratura i prowadzi w tej sprawie postępowanie. Pisaliśmy o tej sprawie między innymi TUTAJ. Według informacji przedstawionej radnym kontakt z przedsiębiorcą mieli oprócz wójta także jego zastępca i radca prawny, którzy uczestniczyli następnie w obradach sesji. Do sprawy będziemy wracać.
Poniżej pełna treść komunikatu

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem od dnia 04 sierpnia 2020r. do dnia 07 sierpnia 2020r.
URZĄD GMINY SKARBIMIERZ oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BĘDZIE Z A M K N I Ę T Y DLA INTERESANTÓW
Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie tel.(77) 40 46 600,
poprzez pocztę elektroniczną: ug@skarbimierz.pl
gops@skarbimierz.pl
lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.
W sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki należy umawiać się telefonicznie.
GOPS informuje, że wszelkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+ będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego.
Numery wewnętrzne UG:
Sekretariat – 101
Księgowość – 203,205
Podatki – 202
Ewidencja ludności, dowody osobiste – 215
Ochrona środowiska (fotowoltaika) – 218
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 213,212