Skarbimierz: Wyniki kontroli PIP po wypadku w fabryce gum do żucia

0

Inspektor pracy PIP w Opolu zakończył kontrolę w firmie Mondelez Polska Production Zakład w Skarbimierzu Os. , w związku ze zbiorowym wypadkiem przy pracy do którego doszło w pod koniec maja 2014r.


 

Wypadek zbiorowy z udziałem czterech pracowników miał miejsce na terenie hali produkcyjnej, w której znajdowała się maszyna służącą do pakowania wyrobów. Podczas usuwania awarii związanej z niewłaściwą pracą maszyny, przy otwartej komorze elektrosprzęgła doszło do wybuchu i zapalenia się mieszanki oleju i środka skrajnie łatwopalnego, którego użyli pracownicy do wyczyszczenia elementów maszyny. O tym zdarzeniu pisaliśmy na stronach naszego portalu TUTAJ

– Stwierdzono, że przy wykonywaniu prac remontowych, urządzenie pakujące nie było wyłączone z eksploatacji zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa. Siła wybuchu mieszanki spowodowała wydostanie się języka ognia poza strefę komory sprzęgła, w wyniku czego doszło do poparzenia 4 pracowników – informuje Łukasz Śmierciak rzecznik prasowy PIP w Opolu

Inspektor pracy z Opola ustalił, że przyczyny wypadku leżą po stronie zaniedbań organizacyjnych w zakładzie, a także ujawnionych niezgodności będących po stronie pracodawcy i nieprzestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

W związku z nieprawidłowościami ustalonymi przez inspektora pracy, do pracodawcy skierowano nakaz oraz wystąpienie, celem zapobieżenia podobnych zdarzeń.  Osoba odpowiedzialna za kierowanie pracownikami została ukarana mandatem.

– Protokół pokontrolny został przyjęty i podpisany przez pracodawcę. Firma zobligowała się do wdrożenia wydanego nakazu – tłumaczy Łukasz Śmierciak

Tą informacje potwierdza Agnieszka Kępińska-Sadowska, rzecznik firmy Mondelez.  – Zgadzamy się z wynikiem raportu Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącym zdarzenia z 28 maja 2014, które miało miejsce w naszej Fabryce Gum do Żucia w Skarbimierzu. W trakcie trwania postępowania współpracowaliśmy z Powiatowym Inspektorem Pracy, a zalecenia pokontrolne zostały przez nas zaakceptowane oraz są już wdrożone.