Joanna Schaffgotsch patronką szkoły w Kopicach!

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

17 maja br. oficjalnie nadano Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach imię Joanny Schaffgotsch oraz poświęcono sztandar szkoły i oficjalnie otwarto salę gimnastyczną.

– To właśnie hrabina Joanna ufundowała kopicką szkołę w 1901 roku, jej architektem był Richard Young. Szczególną uwagę przywiązywała do kształcenia i opieki nad dziećmi z miejscowości gdzie mieszkała oraz w których działały jej zakłady przemysłowe – mówi Maciej Mischok, społeczny opiekun zabytków w Kopicach.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

– Pomysł nadania imienia szkole narodził się kilka lat temu, podczas rozmów z ówczesną dyrekcją szkoły. Nowa dyrektor, pani Beata Lizurej, kontynuowała to zamierzenie, które wymagało uzyskania stosownych zgód i zebrania środków finansowych na sztandar – wyjaśnia Mischok.

Na zaproszenie dyrekcji szkoły oraz Macieja Mischoka, specjalnie na piątkową uroczystość, przyjechał do Kopic Alexander htabia Schaffgotsch, prapraprawnuk hrabiny Joanny.

– Alexander to najmłodszy syn Hansa Ulryka, którego kilkakrotnie w minionych latach gościliśmy w Kopicach. Jest on przedstawicielem kolejnego pokolenia górnośląskiej linii rodu Schaffgotschów – podkreśla Mischok.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w kościele parafialnym, gdzie ks. biskup Jan Kopiec (biskup senior diecezji gliwickiej) podczas mszy świętej koncelebrowanej z ks. proboszczem Jarosławem Szelągiem, poświęcił sztandar. Umieszczono na nim podobiznę hrabiny Joanny Schaffgotsch, a na rewersie godło państwowe. Sztandar został ufundowany przez mieszkańców Kopic i rodzinę Wiesiollek. Po zakończonej uroczystości poświecenia sztandaru, uczestnicy uroczystości pokłonili się przykościelnym mauzoleum, gdzie spoczywa fundatorka szkoły i inni członkowie rodziny Schaffgotsch. Kaplica została wyremontowana kilka lat temu dzięki staraniom parafii i grupy społeczników.

Po mszy zebrani udali się do szkoły. Tam też sztandar będzie eksponowany w specjalnej gablocie.

O swojej słynnej przodkini Joannie hrabinie Schaffgtosch, która była pomysłodawczynią i fundatorką szkoły – opowiadał Alexander hrabia Schaffgotsch. Ta uroczystość w Kopicach jest bardzo ważnym wydarzenie dla samej rodziny Schaffgotsch. Jest to druga szkoła w kraju, która na sztandarze zapisane jest imię Joanny Schaffgotsch.

Uroczystości brali udział dostojni goście wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca, burmistrz Grodkowa Miłosz Krok, kurator opolskiej oświaty Joanna Raźniewska. Należy też wymienić wiele szkół podstawowych z gminy Grodków, które zaszczyciły swoimi sztandarami. Nie mogło zabraknąć delegacji ze szkoły podstawej z Rudy Śląskiej imienia hrabiny Schaffgotsch.

To dobry czas na tego typu bohaterów, w dodatku kobiet – dodaje Mischok. W całej Polsce jest 90% patronów szkoły to mężczyźni. I tu Joanna Schaffgotsch, ponowie pojawia się hrabina Joanna – uśmiecha się Mischok. Przypominając, że w XIX wieku za życia hrabiny, kobiety nie miały praw obywatelskich.

Tekst: Adrian Niewiadomski

Zdjęcia: Kopice.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama