Brzeg ma szansę!

0
Brzeg Skarbimierz
Jest duża szansa, że po wyborach samorządowych, które odbędą się w najbliższą niedzielę, tj. 21 października 2018 r., po latach zepchania naszego miasta
do narożnika, po latach tkwienia w odrętwieniu, po systematycznym wyludnianiu
się miasta i kiwaniu go przez polityków –  jest szansa, że Brzeg w końcu

powstanie z kolan i zacznie nabierać tempa, obierając kurs na szybki rozwój.


Zawiązany rok temu obywatelski Komitet do spraw Połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz, skupiający Mieszkańców naszych gmin, systematycznie informuje nasze społeczeństwo o zbrodni, która została dokonana na piastowskim grodzie w 1991 roku. Politycy wówczas rządzący oddzielili od Brzegu tereny wiejskie, pozostawiając zabytkowe miasto z ogromnym potencjałem na pastwę losu. Po latach widzimy kto na tym zyskał, a kto stracił. Zyskali samorządowi decydenci z początku lat 90-tych, korzystają z tego również obecnie rządzący.
Rządzący Brzegiem w 1991r. burmistrz – pan Piotr Pawlik oraz jego zastępca – Andrzej Pulit, którzy są współodpowiedzialni za podzielenie Miasta i Gminy Brzeg – do dziś korzystają z osłabienia Brzegu i utworzenia drugiej, mniejszej gminy – jaką jest obecny Skarbimierz. Ówczesny zastępca burmistrza Miasta i Gminy Brzeg – A. Pulit jest od czasu rozdziału po dzień dzisiejszy wójtem gminy Skarbimierz. Pan Pawlik od lat korzysta z przychylności kolegi – swojego zastępcy w 1991r. – p. Pulita, między innymi zasiadając dziś w Radzie Nadzorczej gminnej spółki EKO – Skarbimierz sp. z o.o., której jest przewodniczącym.
Niepotrzebne samorządowe „stołki”
W wyniku utworzenia z jednej gminy – dwóch odrębnych – ówcześnie rządzący na czele z Pawlikiem i Pulitem, wytworzyli wiele niepotrzebnych, samorządowych stołków w rozdzielonych gminach. W tych dwóch nowych, malutkich samorządach została powołana, prócz Rady Miejskiej w Brzegu, również Rada Gminy w Skarbimierzu. Mamy opłacanego z naszych pieniędzy wójta, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika itd. A w Brzegu burmistrza, jego zastępców, sekretarza itd. Kto na tym korzysta? Niewątpliwie oni. Społeczeństwo natomiast musi płacić koszty utrzymania tych sztucznie rozdzielonych gmin dysponujących dwoma, oddzielnymi, mniejszymi budżetami zamiast jednym silnym, pozbawionym zdublowanych stanowisk samorządowych. Tracą mieszkańcy poprzez nadmierne opłaty i podatki oraz małą ilość i jakość usług komunalnych. Przykład? Basen odkryty, z którego dobrodziejstw mogą korzystać zwykli Mieszkańcy jedynie udając się do okolicznych miejscowości, bo w Brzegu i Skarbimierzu nie ma go od lat.
Brzeg nadal jest pod butem Skarbimierza. Dziś dowiadujemy się, że zastępca burmistrza Brzegu pan Kostrzewa, który jest zatrudniony przez burmistrza Wrębiaka – jest… zięciem wójta Skarbimierza – Andrzeja Pulita.* O co w tym chodzi?
Po ciężkiej, rocznej pracy Komitetu, mieszkańcy Brzegu otworzyli oczy i dyskutują dziś o możliwości połączenia gmin. Dowiedzieli się o historii tej samorządowej zbrodni, o utraconych szansach naszego miasta. Dowiedzieli się o kulisach tego zdarzenia oraz o tym co odebrano dumnym mieszkańcom Brzegu – przyszłość ich pięknego grodu.
Dziś po wieloletnim uśpieniu Brzeg mówi wprost o tym co się stało, kto tego dokonał i co można zrobić by to zmienić. Zagonieni do rogu kontrkandydaci jedynego, bezpartyjnego kandydata na burmistrza Brzegu – Grzegorza Chrzanowskiego, choć przez lata unikali tematu jak ognia bądź otwarcie mówili, że są przeciwni połączeniu gmin – dzisiaj przyznają, że to ważny temat.
Dziś już wiemy, że obecny burmistrz – Jerzy Wrębiak jest zwolennikiem powstania w naszym przytulnym mieście ogromnego, betonowego więzienia dla około 1500 skazańców.
Pan Niesłuchowski natomiast jest liderem partii politycznej Platforma Obywatelska, której radni poparli pomysł pana Wrębiaka o oddaniu miejskich gruntów Skarbowi Państwa, celem wybudowania drugiego więzienia w Brzegu.
Bezpartyjny Chrzanowski gwarantem rozwoju Brzegu
Grzegorz Chrzanowski jest natomiast gwarantem oddania głosu Mieszkańcom, bo ich szanuje i wie, że decyzje strategiczne dla przyszłości Brzegu i jego przyszłych pokoleń powinno podjąć społeczeństwo – rzetelnie poinformowane przez burmistrza o zagrożeniach jakie niesie za sobą posadowienie zakładu karnego w mieście. Grzegorz Chrzanowski jest również gwarantem ZGODNEGO Połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz. Jest także gwarantem sukcesu nowej, silniejszej, połączonej gminy – działającej dla dobra wszystkich Mieszkańców, a nie wybranych grup polityków.
Padają głosy, że Grzegorz Chrzanowski nie jest „osobą znaną” – jak więc może kandydować na burmistrza Brzegu? To, że nie jest tak „znany” jak obecny burmistrz – do tego nauczyciel WF – nie jest niczym dziwnym. Nauczyciel zawsze jest osobą bardziej rozpoznawalną, ale na Boga nie dajmy się zwariować, bo za chwilę w wyborach zobaczymy takie postacie jak Radek Majdan – bo przecież jest… znany.
Grzegorz Chrzanowski diametralnie różni się od pozostałych kandydatów. Panowie Wrębiak i Niesłuchowski są urzędnikami – Chrzanowski przedsiębiorcą. Są członkami partii politycznych – Chrzanowski jest bezpartyjny. Obaj mają 4 lata doświadczenia w samorządzie gminy Brzeg, a Chrzanowski 8 lat. Był bowiem radnym naszego miasta w latach 2006-2014.
Najważniejszym jest fakt, że Grzegorz Chrzanowski ma realny Program Rozwoju Brzegu, do którego przedstawia realne źródła finansowania. Uważam, że niestety żaden z jego kontrkandydatów nie posiada Programu, który mógłby się choćby zbliżyć do koncepcji przedstawianych przez Chrzanowskiego.
Przyglądając się debatom i dyskusjom – zauważymy, że kontrkandydaci mówią w kampanii o pomysłach na Brzeg, które wprowadza do debaty publicznej… Grzegorz Chrzanowski.
Dzięki pracy Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz – zaangażowaniu i determinacji Mieszkańców w nim działających – w tym G. Chrzanowskiego – dziś już cały Brzeg mówi o możliwościach i szansach jakie przyniesie ZGODNE Połączenie naszych gmin. To my, zwykli Mieszkańcy doprowadziliśmy do dyskusji publicznej w tym najważniejszym dla przyszłości Brzegu temacie – zarówno w kontekście uwarunkowań historycznych (opierając się na materiałach źródłowych) oraz kreślenia Przyszłości dla miasta i jego Mieszkańców. Nikt do tej pory tego nie zrobił. Politycy ukrywali tę informację, te zdarzenia sprzed lat, które spowodowały regres naszego pięknego miasta. Zamknięty po obrysie przez polityków w 1991r. piastowski gród – został przez nich skazany na powolne umieranie. Dziś mówimy temu STOP!
STOP dla niszczenia Brzegu!
STOP dla kupczenia przyszłością naszego piastowskiego grodu. STOP relacjom, na których korzystają politycy, a tracą Mieszkańcy.
Musimy zrobić wszystko, aby młodzi ludzie chcieli wracać do swojego rodzinnego miasta po studiach. Żeby po powrocie z wielkiego świata nie zastali tutaj monumentalnego, pokracznego, drugiego więzienia powodującego przyśpieszony zgon Brzegu – tylko Centrum Nowych Technologii (CNT) funkcjonujące w Gimnazjum Piastów Śląskich. CNT będące gospodarczym sercem naszego miasta, w którym będą się rozgrywały najważniejsze tematy pozycjonujące Brzeg w przyszłości. Miejscem, które w jednej, silniejszej Połączonej ZGODNIE gminie będzie korespondowało z obecną skarbimierską strefą gospodarczą oraz nowymi inicjatywami na Zielonce. Grzegorz jest jedynym, zdeterminowanym, niezależnym kandydatem na burmistrza Brzegu, który przeprowadzi ten proces.
Czy Brzeg nadal będzie zakładnikiem układów partyjnych i samorządowych między politykami, którzy czerpią korzyści z drenowania naszego miasta? Czy mieszkańcy dalej będą zaskakiwani decyzjami władzy ponad ich głowami, jak choćby tej o rozdzieleniu naszej jednej, silnej niegdyś gminy na dwie mniejsze? Czy dalej rządzący Brzegiem będą odbierać telefony z centrali z wytycznymi np. o posadowieniu więzienia w naszym mieście? Otóż możemy to zmienić.
Nic się w Brzegu nie zadzieje pozytywnego jeśli to Mieszkańcy nie upomną się o swoje, nie zawalczą o Brzeg i swoją w nim przyszłość. Jedynie sami możemy ZGODNIE połączyć gminy. Sami możemy doprowadzić do referendum ws. więzienia, w którym Mieszkańcy wypowiedzą się na temat przyszłości miasta. Sami też możemy powalczyć o drugą przeprawę mostową i dokończenie obwodnicy naszego miasta. Dokonać tego potrafią jedynie ludzie niezależni, kompetentni i zdeterminowani do działania na rzecz brzeskiej społeczności i miasta, które leży im na sercu. Taką osobą jest jedyny, bezpartyjny kandydat na burmistrza z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców NIE dla Więzienia TAK dla Połączenia – Grzegorz Chrzanowski.
Grzegorz Surdyka
mgr ekonomii, Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz
Radny Rady Miejskiej w Brzegu