Co daje mieszkańcom gmin Brzegu i Skarbimierza ZGODNE Połączenie? cz.10 i 11

0
fot. flyrecord.pl / Artur Błoński

W poprzednich artykułach przedstawiłem Państwu 10 prostych argumentów, w wyniku których my MIESZKAŃCY zawsze będziemy zyskiwać a nie jak wmawiają nam politycy tracić na ZGODNYM połączeniu gmin Brzegu i Skarbimierza:


1. Współpraca zamiast rywalizacji.
2. Minimalizowanie zapotrzebowania zewnętrznego kredytowania.
3. Większe możliwości negocjacyjne.
4. Większy budżet.
5. Więcej usług komunalnych.
6. Niższy koszt usług komunalnych.
7. Wyższy poziom usług komunalnych.
8. Niższe podatki i opłaty lokalne.

9. Rokroczne oszczędności w administracji liczone w milionach zł.
10. Kilkadziesiąt milionów złotych EXTRA w ramach Bonusu Ministerialnego.

ZGODNE połączenie gmin to bezsprzeczne korzyści finansowe dla mieszkańców. Lepsze gospodarowanie wspólnymi zasobami, minimalizowanie kredytowania zadań gminy – w konsekwencji minimalizowanie wyrzucania pieniędzy w błoto – w postaci odsetek od wielomilionowych kredytów zaciąganych przez burmistrza i wójta w roku wyborczym. To większe możliwości negocjacyjne, oszczędności w administracji. Większy, wspólny budżet to możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na wyższym poziomie. Zaoszczędzone pieniądze i Bonus Ministerialny to dla mieszkańców więcej usług komunalnych na wyższym poziomie. Do tego ujednolicone podatki i opłaty lokalne do poziomu stawki, która jest obecnie niższa w jednej z min.

9. Rokroczne oszczędności w administracji liczone w milionach zł.
Potężny Wrocław z 4,5 miliardowym budżetem posiada jednego zarządzającego miastem (prezydenta) oraz jedną Radę Miejską. Malutki Brzeg i jeszcze mniejszy Skarbimierz posiadają w sumie dwóch zarządzających oraz dwie rady. Suma budżetów naszych gmin to około 245 milionów zł. Nasze oba budżety są prawie 20-krotnie mniejsze od jednego wrocławskiego, którym zarządza jeden człowiek. Wrocław to około 640 tysięcy mieszkańców, w Brzegu i Skarbimierzu jest nas 44 tysiące – czyli około 15 razy mniej. Gęstość zaludnienia wielkiego, zaludnionego Wrocławia to 2180 osób /km2. W Brzegu jest jeszcze gorzej – 2471 osób /km2. Skarbimierz przy tych liczbach to pustkowie. Gęstość zaludnienia wynosi tam 72 osoby /km2.
Brzeg w ujęciu obszarowym nie ma się gdzie rozwijać, a co za tym idzie przekreślona jest jego przyszłość. Możemy się rozwijać w dół albo w górę – bo zamknięte decyzją polityków po obrysie historyczne, zabytkowe miasto w 1991 roku obecnie dusi się.
Przedstawione powyżej dane wzbogacone o dane statystyczne, ukazujące systematyczny spadek liczby mieszkańców, w tym ujemny przyrost naturalny (wynoszący w 2017r -84 osoby) rozsądnie myślącym mieszkańcom mówią wprost. Upadliśmy na kolana, kolejnym etapem będzie upadek na twarz. Oficjalnych danych ukazujących kondycję naszego miasta nie da się przykryć wielomilionowymi remontami, na wieloletni kredyt, wykonywanymi w roku wyborczym. Kredyty będzie trzeba spłacać, do tego powiększone o wielomilionowe odsetki. Czy makijaż miasta w roku wyborczym wygra z wiedzą, dostępnymi danymi, doświadczeniem oraz koncepcją rozwoju Brzegu poprzez ZGODNE Połączenie gmin? Zobaczymy już wkrótce.

Na połączeniu gmin skorzysta Brzeg i sołectwa gminy Skarbimierz
Tymczasem biorąc powyższe pod uwagę zauważamy, że nasze miasto oraz okoliczne sołectwa gminy Skarbimierz tracą na podziale sprzed lat. Scalając dwie gminy w jedną uzyskamy ogromne, rokroczne oszczędności zmniejszając administrację samorządową do skali optymalnej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Komitet ds. Połączenia gmin Brzegu i Skarbimierza deklaruje, że dokonując Połączenia ZGODNEGO – zmiany w administracji nie dotkną pracowników samorządowych, poza pracownikami z wyboru (wójt, burmistrz). Nikt z pracowników połączonych gmin nie straci pracy. Mówi o tym ustawa o pracownikach samorządowych w artykule 43a oraz 43b. Komitet deklaruje, że tych zapisów dotrzyma.
Każdy kto państwu wmawia, że będzie inaczej – mówi nieprawdę z sobie tylko znanych partykularnych pobudek. Po prostu – gdy umawiamy się, że wspólnie połączymy nasze gminy w konwencji ZGODY – co pozwoli nam na uzyskanie niemal 30-milionowego Bonusu Ministerialnego – to w podpisanym Kontrakcie Połączeniowym, w którym zostaną spisane obopólne zobowiązania i przyrzeczenia – jednym z nich będzie ochrona pracowników obecnego urzędu gminy Skarbimierz.

2,5 a następnie nawet 5 milionów oszczędności
Pracę „stracą” po połączeniu wójt, zastępca wójta, którzy są pracownikami z wyboru więc i tak w myśl Ustawy tracą swe stanowiska po przegranych wyborach. Od momentu połączenia będzie też funkcjonowała jedna, mniej liczna Rada Miasta i Gminy, a nie dwie osobne. Oszczędności tylko z tytułu braku stanowisk wójta i jego zastępcy oraz Rady Gminy to około 2,5 miliona złotych w przeciągu jednej kadencji. Te oszczędności będą wzrastać z roku na rok.
Zaplanowane zostaną TYLKO naturalne odejścia z pracy – z tytułu przejścia na emeryturę. Wówczas na zwolnione miejsce pracownika, np. w brzeskim urzędzie miasta w konkretnym wydziale zostanie przeniesiona osoba z obecnej gminy Skarbimierz i na odwrót. Procedura będzie trwała przez klika, a nawet kilkanaście lat – do osiągnięcia optymalnego stanu zatrudnienia. Prócz ewidentnych korzyści dla Mieszkańców – z tytułu stopniowego ograniczania zdublowanej administracji samorządowej – skorzystają też pracownicy samorządowi. Z tytułu coraz większych oszczędności będą mogli liczyć na wyższe, należne im wynagrodzenia. Wynik tych oszczędności szacujemy po 10 latach na co najmniej 4-5 milionów złotych rocznie.

10. Kilkadziesiąt milionów złotych EXTRA w ramach Bonusu Ministerialnego.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje w artykule 41, że gmina powstała z Połączenia dwóch mniejszych gmin, przez pięć lat otrzymuje o 5% większy udział w podatku dochodowym PIT. To atut czysto finansowy, którego wielkość szacujemy na niemal 30 milionów dodatkowych, EXTRA pieniędzy do wykorzystania przez Mieszkańców w ramach jednego, większego budżetu Połączonej gminy.
Nie jest to nowatorska droga w pozyskiwaniu do gminnych budżetów dodatkowych pieniędzy. Tę drogę przeszły już Miasto i Gmina Zielona Góra. Od 2015 roku po przeprowadzeniu wielu rozmów, po rzetelnym informowaniu Mieszkańców – najpierw miasta, kolejno gminy – o korzyściach płynących z dobrowolnego łączenia się – Mieszkańcy obu gmin zadecydowali, że ich dobro jest ważniejsze od ciepłych stołeczków polityków, którzy piastując niepotrzebne stanowiska – podnosili koszty funkcjonowania administracji samorządowej, utrzymywanej przez wszystkich Mieszkańców. Więcej dodatkowych pieniędzy z Bonusu Ministerialnego oraz z rokrocznych, wielomilionowych oszczędności zielonogórzanie już dziś wykorzystują na swoje cele. Nowe silniejsze Miasto i Gmina Zielona Góra może zaproponować obecnie swoim Mieszkańcom jeszcze więcej usług komunalnych na wyższym poziomie oraz w lepszej cenie. Zmniejszono też wysokość podatków i opłat lokalnych do poziomu niższego, funkcjonującego do tej pory w jednej z dwóch gmin. Jest taniej, więcej i lepiej. Któż by tego nie chciał?

Grzegorz Surdyka
mgr ekonomii, Absolwent Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu
oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz